Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 84 kelime/ifade
Saturday
Cumartesi
social
sosyal
power
güç; yetki
twenty
yirmi; 20
a sport
spor
a ball
top; balo
really?!
gerçekten mi?!
tough
zor
a school
okul
love
aşk
I think ...
bence ...
favourite
en sevilen
a way
yol; bakım; yöntem
sexy
seksi; çekici
famous
ünlü
a question
soru
both
her ikisi de
honest
dürüst
what kind of ...?
Ne tür ...?
kind
nazik; tür
a problem
sorun
time
zaman; saat
someone
birisi; biri
a picture
resim
to come
gelmek
come on!
hadi canım!
who are you?
sen kimsin?; siz kimsiniz?
or what?
... mısın ... mısın?
what do you do?
ne iş yapıyorsun?
people
insanlar
to ask
sormak
life
hayat; yaşam
against
karşı
again
tekrar
other
diğer; diğeri
a day
gün
now
şimdi
to feel
hissetmek; dokunmak
too much
çok fazla (sayılamayan); fazla
a chance
ihtimal; şans
to say
söylemek; demek
with you
seninle
never
hiç; asla; hiçbir zaman
music
müzik
to watch
izlemek
football
futbol
left
sol
same
aynı
ever
hiç (sorularda)
trade
ticaret
obviously
belli ki
absolutely
kesinlikle
when
ne zaman; -dığında; -ken
probably
büyük olasılıkla
to take
getirmek; almak; kabul etmek
as well
de
because
çünkü
cool
havalı; soğuk
a guy
adam; herif
different
farklı
everyone
herkes
good
iyi
personal
kişisel
to stay
kalmak
more
biraz daha; daha
less
daha az
the past
geçmiş
past
geçmiş; bitmiş; geçe
a thing
şey
to leave
ayrılmak; bırakmak
the future
gelecek
to write
yazmak
a goal
gol; amaç
a man
erkek
before ...
önce...; daha önce...
just
ibaret; adil; sadece
each other
birbiriyle
for me
benim için
to mean
demek istemek; bir şey anlamına gelmek
the biggest ...
en büyük ...
money
para
nice
hoş; güzel
right
doğru; haklı; sağ (yön)
right now
şu anda

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın