Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 139 kelime/ifade
to come
gelmek
to end
sonlandırmak
a year
yıl
to mean
demek istemek; bir şey anlamına gelmek
shortly
kısa süre içinde
to celebrate
kutlamak
to start
başlamak
new
yeni
to think
düşünmek
perfect
mükemmel
an opportunity
fırsat
to explain
açıklamak
exactly
tam olarak
British
Britanyalı
to like
sevmek
confident
kendine güvenen; özgüvenli
English
İngilizce; İngiliz
without
-siz; -sız; olmadan
to provide
sağlamak
to have
var; sahip olmak
to do
yapmak
a click
bir tıklama
a little
biraz
a button
bir düğme
a screen
ekran
already
zaten; şimdiden
to make sure
emin olmak için
the press
basın; baskı
a bell
çan
to miss
özlemek; kaçırmak
the future
gelecek
a lesson
ders
to get
almak; olmak; anlamak
a party
parti
to want
istemek
to say
söylemek; demek
huge
kocaman
thank you
teşekkürler; teşekkür ederim
today
bugün
a sponsor
bir sponsor
last
son; geçen
aware
farkında
online
çevrimiçi
a language
dil; lisan
a provider
bir sağlayıcı
the tuition
öğrenim ücreti
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
a database
veritabanı
native
yerli
a teacher
öğretmen
a world
dünya
teaching
öğretim
whatever
her neyse
to learn
öğrenmek
to find
bulmak
convenient
uygun; elverişli
they're
onlar ... -dir
much
çok (sayılamayan isimlerle)
cheaper
daha ucuz
offline
çevrimdışı
a cost
bedel
even
hatta; eşit
better
daha iyi
a link
bir bağlantı
a description
açıklama
a box
kutu
credit
kredi
first
birinci; 1.
a purchase
satın alma
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
it's
o ...-dir
time
zaman; saat
to talk
konuşmak; anlatmak
New Year's Eve
Yılbaşı Arifesi
the UK
Birleşik Krallık
the midnight
gece yarısı
goodbye
hoşçakal; güle güle
hello
merhaba
an evening
akşam
a celebration
bir kutlama
to be
olmak
the atmosphere
atmosfer
hopefully
umarım
surrounded
çevrili
people
insanlar
care
bakım; hizmet; umursamak
three
üç; 3
potentially
potansiyel olarak
four
dört; 4
a feature
bir özellik; bir nitelik
unique
benzersiz
a countdown
gerisayım
all
bütün; hepsi
to shout
bağırmak
a second
saniye
ten
on; 10
nine
dokuz; 9
eight
sekiz; 8
seven
yedi; 7
six
altı; 6
five
beş; 5
two
iki; 2
one
bir; 1
happy
mutlu
point
nokta
a tradition
bir gelenek
to give
vermek
a kiss
öpücük
to wish
dilemek
of course
elbette; tabii ki
a room
oda
full
dolu
a friend
arkadaş
a family
aile
to hope
ummak
to sing
şarkı söylemek
a song
şarkı
actually
aslında
to know
bilmek; tanımak
a word
söz; kelime
to tend
-e yönelmek
a couple
çift; beraberlik
a line
çizgi; hat
to mumble
mırıldanmak
to rest
dinlenmek; istirahat etmek
to enjoy
sevmek; keyif almak; faydalanmak
anyway
neyse
to hold
tutmak; taşımak
a hand
el
together
birlikte
to cross
geçmek; aşmak
an arm
kol
the origin
köken
a story
hikâye
to found
kurmak; tesis etmek; temelini atmak
yet
henüz
a video
video
can
-ebilmek
to check
kontrol etmek

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın