Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 81 kelime/ifade
short
kısa
a video
video
to go
gitmek; çıkmak
to teach
öğretmek; okutmak
to answer
cevaplamak
difficult
zor
an interview
röportaj; mülakat
a question
soru
to describe
tarif etmek; tanımlamak
to work
çalışmak; işe yaramak
an environment
çevre
to get
almak; olmak; anlamak
to ask
sormak
more
biraz daha; daha
a job
to need
ihtiyacı olmak
sure
emin; tabi
perfect!
mükemmel!; kusursuz
a bank
banka
to prepare
hazırlamak
to organise
organize etmek
to stay
kalmak
because
çünkü
to help
yardım etmek
to pass
geçmek; sınıfı geçmek; (bir şeyi) uzatmak; onaylamak
why?
neden?
to want
istemek
to fit
uymak; sığmak
a team
takım
culture
kültür
probably
büyük olasılıkla
important
önemli
a set
set
value
değer
to expect
beklemek; ummak
staff
personel
positive
olumlu; pozitif
a manager
menajer
everyone
herkes
clear
açık (hava)
towards
-e doğru
quality
kalite
to prefer
tercih etmek
to reach
ulaşmak
full
dolu
a company
şirket
a change
değişim
to listen
dinlemek
to consider
göz önüne almak
a name
ad; isim
serious
ciddi
right now
şu anda
to appear
ortaya çıkmak; görünmek
top
ilk
to take
getirmek; almak; kabul etmek
a part
kısım; bölüm
to say
söylemek; demek
to check
kontrol etmek
to forget
unutmak
to hit
vurmak; çarpmak
to keep
devam etmek; saklamak; tutmak
updated
güncel
news
haberler
tips
bahşiş
a strategy
strateji
to smash
ezmek; canına okumak
to find
bulmak
useful
faydalı
to create
yaratmak; oluşturmak
for you
senin için
to put
koymak
always
her zaman; hep
good
iyi
to mind
dikkat etmek; mahsuru olmak; umursamak
professional
profesyonel
such
öyle; böyle; bu kadar; o kadar
yourself
kendin
to watch
izlemek
to wish
dilemek
the best one
en iyi olan
a day
gün

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın