Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 83 kelime/ifade
to go
gitmek; çıkmak
to find
bulmak
to find out
öğrenmek; ortaya çıkarmak
special
özel
kind
nazik; tür
why?
neden?
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
a kitchen
mutfak
to pay
ödemek
to take
getirmek; almak; kabul etmek
a day
gün
I could
-ebildim; -ebilirim
to spend
harcamak
a budget
bütçe
to build
inşa etmek
a month
ay
to focus
odaklanmak
time
zaman; saat
a customer
müşteri
particular
belli; özel
a key
anahtar
a word
söz; kelime
to know
bilmek; tanımak
first
birinci; 1.
a year
yıl
a campaign
kampanya
probably
büyük olasılıkla
even
hatta; eşit
to work
çalışmak; işe yaramak
to say
söylemek; demek
something
bir şey (olumlu)
a wedding
düğün
a photo
fotoğraf
to get
almak; olmak; anlamak
a result
sonuç
now
şimdi
look at that
şuna bak
to see
görmek; anlamak; görünmek
main
ana; temel
a part
kısım; bölüm
costs
maliyetler
nothing
hiçbir şey
to appear
ortaya çıkmak; görünmek
to show
göstermek
to think
düşünmek
right
doğru; haklı; sağ (yön)
top
ilk
a list
liste
space
uzay; açıklık; boşluk
when
ne zaman; -dığında; -ken
certain
kesin
a business
firma; iş
really?!
gerçekten mi?!
only
sadece; tek
someone
birisi; biri
to charge
şarj etmek; ücretlendirmek
to want
istemek
a difference
fark
to compare
karşılaştırmak
to form
şekil vermek; oluşturmak
a newspaper
gazete
a magazine
dergi
to use
kullanmak
people
insanlar
likely
mümkün; ihtimal dahilinde
because
çünkü
to look for
aramak
a product
ürün
service
hizmet; servis
different
farklı
a message
mesaj
to make sense
anlam ifade etmek; anlamı olmak
sense
anlam
powerful
güçlü
simple
basit
a thing
şey
specific
spesifik
to learn
öğrenmek
more
biraz daha; daha
to stay
kalmak
to explain
açıklamak
to identify
tanımlamak; tespit etmek
to write
yazmak

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın