Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 111 kelime/ifade
right
doğru; haklı; sağ (yön)
top
ilk
tips
bahşiş
a car
araba
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
really?!
gerçekten mi?!
good
iyi
advice
tavsiye
a world
dünya
to change
değiştirmek
stuff
şeyler
to accept
kabul etmek
to want
istemek
to get
almak; olmak; anlamak
yourself
kendin
better
daha iyi
a deal
anlaşma
sometimes
bazen
when
ne zaman; -dığında; -ken
somebody
birisi; biri
a card
oyun kartı; kart
a ship
gemi
to say
söylemek; demek
cash
nakit para
a mate
bir arkadaş
away
uzak
today
bugün
to think
düşünmek
a way
yol; bakım; yöntem
true
doğru
a day
gün
because
çünkü
likely
mümkün; ihtimal dahilinde
with you
seninle
to go
gitmek; çıkmak
wrong
yanlış, hatalı
always
her zaman; hep
to see
görmek; anlamak; görünmek
money
para
to put
koymak
an approach
yaklaşım
you're happy
mutlusunuz
I'm happy
mutluyum
over
üzerinden
a period
dönem; regl
time
zaman; saat
also
de; da (hem de)
a part
kısım; bölüm
to sell
satmak
to choose
seçmek
a party
parti
more
biraz daha; daha
a stock
stok
short
kısa
a moment
dakika
to buy
satın almak
in stock
stokta
again
tekrar
sure
emin; tabi
to clean
temizlemek
to take
getirmek; almak; kabul etmek
important
önemli
just
ibaret; adil; sadece
honest
dürüst
to need
ihtiyacı olmak
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
around
etrafında; yaklaşık; civarı
knowledge
bilgi
to do
yapmak
to work
çalışmak; işe yaramak
now
şimdi
a library
kütüphane
to feel
hissetmek; dokunmak
research
araştırma
to find
bulmak
to find out
öğrenmek; ortaya çıkarmak
information
bilgi
an area
alan; bölge
last
son; geçen
for you
senin için
to stand
ayakta durmak; dayanmak
to call
yardım istemek; çağırmak
after
sonra; -den sonra
to spend
harcamak
an hour
saat
only
sadece; tek
to tell
anlatmak; söylemek
cheaper
daha ucuz
online
çevrimiçi
simply
tek kelimeyle
everyone
herkes
first
birinci; 1.
in front of ...
önünde...
to threaten
tehdit etmek
to beat
vurmak; atış yapmak
a person
insan; kişi
a price
fiyat
a year
yıl
an end
son
to end
sonlandırmak
a book
kitap
December
Aralık
financial
mali
close
yakın
a shift
bir vardiya
a mind
akıl
a look
bakış; görünüş
look at that
şuna bak
to start
başlamak
to drop
düşürmek; bırakmak
to notice
fark etmek

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın