Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 242 kelime/ifade
disappointing
moral bozucu
disappointed
hayâl kırıklığına uğramış
practice
pratik
everything
her şey
to need
ihtiyacı olmak
to stay
kalmak
like
gibi
to like
sevmek
only
sadece; tek
ever
hiç (sorularda)
small
küçük
time
zaman; saat
into
içine
green
yeşil
new
yeni
a world
dünya
to solve
çözmek
first
birinci; 1.
to make
yapmak; bulunmak
to make it
başarmak
worse
daha kötü
this
bu
science
bilim
fiction
kurgu
possible
mümkün
kind
nazik; tür
great
müthiş
human
insan
some
biraz; bazı (olumlu); birkaç
space
uzay; açıklık; boşluk
May
Mayıs
may
mayıs; olabilir
that
şu; o; bu; şunu; onu; bunu
so
bu sayede; yani; o kadar; öyle
quick
hızlı
quickly
hızlı (bir şekilde)
it
o; bu
dry
kuru
no
hayır
soil
toprak
to grow
büyümek; yetişmek
anything
hiçbir şey (olumsuz ve soru)
thin
zayıf; ince
a high
yüksek bir
high
yüksek
to turn
dönmek
to give
vermek
similar
benzer
Earth
dünya
tiny
ufak; minik
under
altında
pressure
basınç
to create
yaratmak; oluşturmak
and then
ve sonra
then
sonra; öyleyse
the ground
yer; temel
to be
olmak
weather
hava
a thing
şey
on the surface
görünüşte
all
bütün; hepsi
difficult
zor
big
büyük
easy
kolay
ago
önce
nice
hoş; güzel
rich
zengin
severe
ciddi; ağır
before ...
önce...; daha önce...
away
uzak
until
-e kadar
wind
rüzgar
today
bugün
luckily
şans eseri
water
su
deep
derin; büyük
enough
yeter; yeterince
very
çok
enormous
devasa
red
kırmızı
as well
de
free
özgür; bedava; müsait
these
bunlar
them
onları; onlara
useful
faydalı
which
hangi; -an, -en
short
kısa
to want
istemek
the best one
en iyi olan
a way
yol; bakım; yöntem
to do
yapmak
that would be ...
... olurdu
to put
koymak
most
en
power
güç; yetki
powerful
güçlü
able
yapabilmek
to produce
üretmek
second
ikinci; 2.
seconds
saniyeler
twice
iki kere
to use
kullanmak
glasses
gözlük
energy
enerji
the United States
Amerika Birleşik Devletleri; Amerika
every
her
meter
metre
top
ilk
to get
almak; olmak; anlamak
hot
sıcak; acı
current
mevcut
over
üzerinden
bright
parlak; zeki
to look
bakmak; görünmek
look at that
şuna bak
after
sonra; -den sonra
after ...
sonra...
cool
havalı; soğuk
strange
garip
snow
kar
still
hâlâ; durgun
a cold
nezle
cold
soğuk
point
nokta
happy
mutlu
effective
etkili
even
hatta; eşit
rain
yağmur
entire
tüm
to wash
yıkamak
might
olabilir; belki
clean
temiz
to take
getirmek; almak; kabul etmek
spare
yedek; boş
near
yakınında; yanında
nearly
neredeyse
hard
zor
to add
eklemek
a lot of ...
çok ...
sad
mutsuz
important
önemli
importance
önem
large
büyük; geniş
almost
hemen hemen; neredeyse
entirely
tamamen
just
ibaret; adil; sadece
to move
taşımak; taşınmak
to suck
berbat olmak
where?
Nerede?
already?!
zaten?!
to send
göndermek
individual
bireysel
few
birkaç
to complete
tamamlamak
completely
tamamen
of course
elbette; tabii ki
more
biraz daha; daha
to have
var; sahip olmak
in detail
ayrıntılı olarak
another
başka bir
a century
yüzyıl
right
doğru; haklı; sağ (yön)
black
siyah
old
yaşlı; eski
better
daha iyi
to fill
doldurmak
life
hayat; yaşam
between
arasında
suddenly
aniden
probably
büyük olasılıkla
young
genç
without
-siz; -sız; olmadan
to become
olmak; dönüşmek
food
yiyecek
fish
balık eti
maybe
belki
will
-ecek; -acak
land
kara (parçası); arazi
to wait
beklemek
successful
başarılı
heat
ısı
sort of
sayılır; gibi
dark
koyu; karanlık
to feed
beslemek
to bring
getirmek
since
-den beri
perfect
mükemmel
perfect!
mükemmel!; kusursuz
eventually
en sonunda
gravity
yerçekimi
tall
uzun; yüksek
fast
hızlı
slowly
yavaşça
to prevent
önlemek
too much
çok fazla (sayılamayan); fazla
key
önemli; anahtar
to die
ölmek
to see
görmek; anlamak; görünmek
other
diğer; diğeri
available
müsait; boşta
finally
sonunda
blue
mavi
long
uzun
there
orada; var
there is
var (tekil)
a problem
sorun
dangerous
tehlikeli
health
sağlık
final
son
huge
kocaman
ahead
önde; ileride
work
ten
on; 10
towards
-e doğru
physics
fizik
physical
fiziksel
such
öyle; böyle; bu kadar; o kadar
a project
proje
to help
yardım etmek
a series
dizi
to build
inşa etmek
friendly
arkadaşça
popular
popüler
maths
matematik
access
erişim
a hand
el
because
çünkü
something
bir şey (olumlu)
one
bir; 1
same
aynı
behind
arkasında
behind ...
arkasında...; arkada
always
her zaman; hep
to find
bulmak
to learn
öğrenmek
to offer
teklif etmek
people
insanlar
annual
yıllık
to love
çok sevmek
love
aşk
research
araştırma
knowledge
bilgi

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın