Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 106 kelime/ifade
to guide
rehberlik etmek; yönlendirmek
bad
kötü
internet
internet
to talk
konuşmak; anlatmak
about
hakkında
logical
mantıklı
to think
düşünmek
to attack
saldırmak
because
çünkü
a kid
çocuk
of course
elbette; tabii ki
just
ibaret; adil; hemen; biraz önce
to mean
demek; anlamına gelmek
to try
denemek
a character
karakter
a person
insan; kişi
to make it
başarmak; yapmak
rather
-mektense; ziyâde
a boy
erkek çocuk
now
şimdi
to find
bulmak
sure!
tabii ki!
must
gerekli; zorunlu
around
etrafında; yaklaşık
here
burada; burası
somewhere
bir yerlerde
to say
söylemek; demek
a disease
hastalık
actually
aslında
to have
var; sahip olmak
to respond
yanıtlamak
to raise
kaldırmak
news
haberler
a conference
konferans; toplantı
all
bütün; hepsi
time
zaman; saat
when
ne zaman; -dığında; -ken
never
hiç; asla; hiçbir zaman
a human
insan
such
öyle; böyle; bu kadar; o kadar
disgusting
iğrenç
fashion
moda
fair
adil
a president
başkan
someone
birisi; biri
to argue
tartışmak; iddia etmek
anyone
herhangi biri; hiç kimse
to support
takım tutmak; desteklemek
a policy
politika
to look
bakmak; görünmek
a ton
ton
always
her zaman; hep
wrong
haksız; yanlış
sometimes
bazen
a fact
gerçek
directly
doğrudan
since
-den beri
the authorities
yetkililer
to learn
öğrenmek
a school
okul
healthy
sağlıklı
beef
kırmızı et
a day
gün
a point
anlam; sayı
to point out
işaret etmek
medical
tıbbi
but
ama
most
en
a part
kısım; bölüm
people
insanlar
to avoid
kaçınmak
few
birkaç
different
farklı
a flavor
tat; lezzet
to practice
uygulamak; alıştırma yapmak
meat
et
a planet
gezegen
a circumstance
bir durum
to claim
iddia etmek; talep etmek
data
veri
taxes
vergiler
a cut
kesik
the economy
ekonomi
a benefit
fayda
poison
zehir
advanced
ileri; gelişmiş
a way
yol; yöntem
to call
yardım istemek; çağırmak
the press
basın
American
Amerikan; Amerikalı
before
önünde; -den önce; önceki
communication
iletişim
with
ile; -le; -la
Russia
Rusya
to get
almak; olmak
easy
kolay
fun
eğlenceli
a sound
ses
only
sadece; tek
next
gelecek; sonraki; ileri
a train
tren
a town
kasaba
obviously
belli ki
to belong
ait olmak
the argument
argüman; tartışma
what's that?
şu ne?

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın