Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 107 kelime/ifade
when
ne zaman; -dığında; -ken
to do
yapmak
to find
bulmak
yourself
kendin
full
dolu
a network
to know
bilmek; tanımak
to say
söylemek; demek
a party
parti; taraf
happy
mutlu
most
en
effective
etkili
tips
bahşiş
just
ibaret; adil; hemen; biraz önce
instead
bunun yerine
to think
düşünmek
to go
gitmek; çıkmak
people
insanlar
around
etrafında; yaklaşık
about
hakkında
a difference
fark
social
sosyal
energy
enerji
few
birkaç
close
yakın
sometimes
bazen
to ask
sormak
new
yeni
a friend
arkadaş
more
biraz daha; daha
less
daha az
same
aynı
next
gelecek; sonraki; ileri
to tend
-e yönelmek
to feel
hissetmek
connection
bağlantı
shares
hisseler
interested
ilgili
to put
koymak
pressure
basınç
to seek
aramak; peşinde koşmak
too
fazla; de; da; çok
to hold
tutmak; taşımak
back
arka; geri
powerful
güçlü
once
bir kere
oh, I see!
anlıyorum!
again
tekrar
peace
barış
to have
var; sahip olmak
themselves
kendileri
a job interview
iş görüşmesi
something
bir şey (olumlu)
to need
ihtiyacı olmak
to get
almak; olmak
sense
anlam; his
a piece
parça
a way
yol; yöntem
to look for
aramak
a model
model
a person
insan; kişi
similar
benzer
to want
istemek
the world
dünya
gone
gitmiş; yok olmuş
public
kamu
to speak
konuşmak; (dil) bilmek
because
çünkü
but
ama
here
burada; burası
other
diğer; diğeri
fear
korku
very
çok
to manage
idare etmek; yönetmek
to bite
ısırmak
a step
adım
to begin
başlamak
to talk
konuşmak; anlatmak
to start
başlamak
slowly
yavaşça
a sign
işaret
local
yerel
to support
takım tutmak; desteklemek
safe
güvenli
to matter
fark etmek; önem arz etmek
how much
ne kadar (sayılamayan isimlerden önce)
able
yapabilmek
to imagine
hayal etmek; düşünmek
a host
ev sahibi; konak
change
para üstü
completely
tamamen
a body
vücut
a language
dil; lisan
a couple
çift; beraberlik
also
de; da (hem de)
every
her
single
bekâr; tek
at least
en az
usually
genellikle
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
natural
olağan
curiosity
merak
to figure
hesaplamak; anlamak
to serve
hizmet etmek
to prepare
hazırlamak
to end
sonlandırmak
a day
gün

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın