Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 83 kelime/ifade
to happen
olmak; meydana gelmek
a point
anlam; sayı
to have
var; sahip olmak
a video
video
tips
bahşiş
to help
yardım etmek
great
harika
my name is ...
adım ...
never
hiç; asla; hiçbir zaman
before
önünde; -den önce; önceki
how
nasıl
also
de; da (hem de)
other
diğer; diğeri
a business
firma; iş
but
ama
most
en
a part
kısım; bölüm
to get
almak; olmak
more
biraz daha; daha
around
etrafında; yaklaşık
to check
kontrol etmek
sure!
tabii ki!
to hit
vurmak
time
zaman; saat
a mistake
hata
to talk
konuşmak; anlatmak
only
sadece; tek
now
şimdi
almost
hemen hemen; neredeyse
to seem
gibi görünmek
to make sense
anlam ifade etmek; anlamı olmak
a right
hak
of course
elbette; tabii ki
supposed
sözde; sözüm ona
when
ne zaman; -dığında; -ken
to ask
sormak
people
insanlar
to go
gitmek; çıkmak
to listen
dinlemek
to think
düşünmek
to do
yapmak
to want
istemek
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
to say
söylemek; demek
for example
mesela; örneğin
a job interview
iş görüşmesi
someone
birisi; biri
at least
en az
to understand
anlamak; kavramak
maybe
belki
a company
şirket
to support
takım tutmak; desteklemek
green
yeşil
past
geçmiş; bitmiş; geçe
to believe
inanmak
with
ile; -le; -la
value
değer
a way
yol; yöntem
actually
aslında
to speak
konuşmak; (dil) bilmek
a language
dil; lisan
a person
insan; kişi
just
ibaret; adil; hemen; biraz önce
rather
-mektense; ziyâde
something
bir şey (olumlu)
to care
önemsemek; ilgilenmek
to need
ihtiyacı olmak
to sound
ses çıkarmak
basic
temel
because
çünkü
even
çift; eşit; denk
simply
tek kelimeyle; basitçe
to find
bulmak
boring
sıkıcı
engaged
nişanlı; angaje
fun
eğlenceli
to create
yaratmak; oluşturmak
anyway
nasılsa; neyse; her neyse
to know
bilmek; tanımak
to leave
ayrılmak; bırakmak
back
arka; geri
soon
birazdan; yakında
next
gelecek; sonraki; ileri

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın