Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 123 kelime/ifade
information
bilgi
over
üzerinden; bitmek
to demand
talep etmek
more
biraz daha; daha
instead
bunun yerine
to accept
kabul etmek
value
değer
always
her zaman; hep
to ask
sormak
important
önemli
behind
arkasında; geride
history
tarih
educational
eğitsel
a group
grup
a study
çalışma; inceleme
with
ile; -le; -la
a professor
profesör
different
farklı
a universe
evren
a fact
gerçek
to determine
belirlemek
most
en
effective
etkili
a method
yöntem
evaluation
değerlendirme
dramatically
çarpıcı bir şekilde
a difference
fark
how
nasıl
people
insanlar
to look
bakmak; görünmek
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
to read
okumak
to stay
kalmak
to focus
odaklanmak
to appear
ortaya çıkmak; görünmek
official
resmi
to organize
organize etmek
without
-siz; -sız; olmadan
to open
açmak
to buy
satın almak
to pass
geçmek; sınıfı geçmek; (bir şeyi) uzatmak
a character
karakter
a test
test
to work
işte çalışmak; işe yaramak
social
sosyal
better
daha iyi
to examine
muayene etmek
research
araştırma
intelligent
zeki
critical
eleştirel; kritik
to think
düşünmek
often
çoğu kez
professional
profesyonel
to get
almak; olmak
land
kara (parçası); arazi
time
zaman; saat
close
yakın
rather
-mektense; ziyâde
to spend
harcamak
a policy
politika
to turn
dönmek
New York
New York
about
hakkında
to fight
dövüşmek
industry
endüstri; sanayi
to describe
tarif etmek; betimlemek
conservative
muhafazakâr
particularly
özellikle
to aim
hedeflemek
towards
-e doğru
to reduce
azaltmak
staff
personel
public
kamu
a firm
şirket
to own
sahibi olmak
to lead
-e çıkmak; ulaşmak; önderlik etmek
sixty
altmış; 60
a minute
dakika
a doctor
doktor
evil
kötü; kötülük
a client
müşteri
only
sadece; tek
forty
kırk; 40
bright
parlak
able
yapabilmek
a reason
sebep; akıl
all
bütün; hepsi
to have
var; sahip olmak
a class
sınıf
to complete
tamamlamak
online
çevrimiçi
to increase
artmak; yükselmek; artırmak
to judge
yargılamak
a website
web sayfası
to compare
karşılaştırmak; kıyaslamak
to control
kontrol etmek
to stand
ayakta durmak
sharp
keskin; gözüaçık
to teach
öğretmek; okutmak
long
uzun
to keep
devam etmek; saklamak; tutmak
single
bekâr; tek
before
önünde; -den önce; önceki
even
çift; eşit; denk
to establish
saptamak; oluşturmak; kurmak
although
rağmen
basic
temel
simple
basit
to become
olmak
to practice
uygulamak; alıştırma yapmak
to need
ihtiyacı olmak
a range
ürün yelpazesi; silsile
a source
kaynak
also
de; da (hem de)
to know
bilmek; tanımak
when
ne zaman; -dığında; -ken
reliable
güvenilir
news
haberler
a theory
teori
to help
yardım etmek
to find
bulmak
a thought
düşünce; fikir
society
topluluk; toplum

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın