Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 134 kelime/ifade
with
ile; -le; -la
a dollar
dolar ($)
to buy
satın almak
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
an apple
elma
to get
almak; olmak
more
biraz daha; daha
but
ama
all
bütün; hepsi
to create
yaratmak; oluşturmak
equal
eşit; denk
to contain
içermek
full
dolu
fat
şişman
a process
süreç
even
çift; eşit; denk
for you
senin için
to have
var; sahip olmak
to eat
yemek
same
aynı
about
hakkında
to mean
demek; anlamına gelmek
effective
etkili
a choice
seçim
usually
genellikle
new
yeni
to sound
ses çıkarmak
strong
güçlü
a relationship
ilişki; alaka
between
arasında
low
alçak
fruit
meyve
a vegetable
sebze
a disease
hastalık
now
şimdi
national
ulusal
health
sağlık
a concern
alâka; ilgi; kaygı
to produce
üretmek
healthy
sağlıklı
American
Amerikan; Amerikalı
enough
yeter; yeterince
a part
kısım; bölüm
a problem
sorun
to add
eklemek
fresh
taze
food
yiyecek
often
çoğu kez
expensive
pahalı
other
diğer; diğeri
to end
sonlandırmak
for example
mesela; örneğin
to pick
seçmek; almak
a hand
el; yardım
a machine
makine
to matter
fark etmek; önem arz etmek
cheaper
daha ucuz
long
uzun
to run
koşmak; yürütmek
a human
insan
extra
ekstra
to work
işte çalışmak; işe yaramak
to reflect
yansıtmak
a difference
fark
also
de; da (hem de)
a government
hükümet
to play
oynamak
a way
yol; yöntem
to make up
barışmak
a product
ürün
high
yüksek
oil
yağ
unfair
adaletsiz
when
ne zaman; -dığında; -ken
less
daha az
to win
kazanmak; birinci olmak
need
ihtiyaç; gerek
to keep
devam etmek; saklamak; tutmak
people
insanlar
away
uzak
cheap
ucuz
taxes
vergiler
alcohol
alkol
to show
göstermek
over
üzerinden; bitmek
past
geçmiş; bitmiş; geçe
forty
kırk; 40
a year
yıl
federal
federal
to increase
artmak; yükselmek; artırmak
eighty
seksen; 80
throughout
boyunca
early
erken
two thousand
2000; iki bin
gone
gitmiş; yok olmuş
to argue
tartışmak; iddia etmek
to need
ihtiyacı olmak
to start
başlamak
to think
düşünmek
junk food
abur cubur
to focus
odaklanmak
candy
tatlı
potato chips
patates cipsi
unhealthy
sağlıksız
a level
seviye; düzey
a customer
müşteri
alone
yalnız
to fix
tamir etmek
sexy
seksi; çekici
too
fazla; de; da; çok
a program
program
spring
ilkbahar
since
-den beri
twenty
yirmi; 20
sixty
altmış; 60
a million
bir milyon
a doctor
doktor
a risk
risk
to grow
büyümek
a garden
bahçe
to encourage
teşvik etmek
to find
bulmak
time
zaman; saat
to cook
pişirmek; yemek yapmak
a burden
yük
a family
aile
yet
henüz
to know
bilmek; tanımak
a strategy
strateji
best
en iyi
to test
test etmek
simple
basit
a reason
sebep; akıl
whole
tüm

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın