Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 102 kelime/ifade
fashion
moda
industry
endüstri; sanayi
to want
istemek
to do
yapmak
something
bir şey (olumlu)
about
hakkında
when
ne zaman; -dığında; -ken
to look
bakmak; görünmek
a market
market; piyasa
a consumer
tüketici
to get
almak; olmak
to say
söylemek; demek
possible
mümkün
but
ama
a brand
bir marka
someone
birisi; biri
a part
kısım; bölüm
need
ihtiyaç; gerek
to happen
olmak; meydana gelmek
how
nasıl
to spend
harcamak
life
hayat; yaşam
to change
değiştirmek
time
zaman; saat
to have
var; sahip olmak
a problem
sorun
a project
proje
twenty
yirmi; 20
thirty
otuz; 30
forty
kırk; 40
fifty
elli; 50
a dollar
dolar ($)
to throw
fırlatmak; atmak
extra
ekstra
stuff
şeyler
to start
başlamak
large
büyük; geniş
a company
şirket
a year
yıl
to try
denemek
to figure
hesaplamak; anlamak
to think
düşünmek
the rest
geri kalan
just
ibaret; adil; hemen; biraz önce
to talk
konuşmak; anlatmak
to walk
yürümek; -e girmek
to produce
üretmek
to buy
satın almak
to cut
kesmek
together
birlikte
actually
aslında
to join
katılmak
all
bütün; hepsi
a piece
parça
a process
süreç
new
yeni
flat
düz
after
sonra; -den sonra
a trial
deneme; duruşma
failure
başarısızlık
again
tekrar
born
doğmak
a couple
çift; beraberlik
specifically
spesifik olarak
shape
şekil
to clean
temizlemek
almost
hemen hemen; neredeyse
to create
yaratmak; oluşturmak
even
çift; eşit; denk
a jacket
mont
to wear
giymek
more
biraz daha; daha
long
uzun
technique
teknik
other
diğer; diğeri
people
insanlar
a factory
fabrika
production
üretim
every
her
single
bekâr; tek
same
aynı
celebration
kutlama
different
farklı
to mean
demek; anlamına gelmek
an idea
fikir
a deal
anlaşma
to shoot
vurmak (silahla)
a way
yol; yöntem
oh, I see!
anlıyorum!
clothes
kıyafet
to fit
uymak; sığmak
to feel
hissetmek
to smell
koklamak; kokmak
to affect
etkilemek
the world
dünya
a story
hikâye
to turn
dönmek
a point
anlam; sayı
next
gelecek; sonraki; ileri
I could
-ebildim; -ebilirim
better
daha iyi
a person
insan; kişi

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın