Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 101 kelime/ifade
summer
yaz
to cost
mâl olmak; (para) tutmak
a dollar
dolar ($)
a week
hafta
a goal
gol; amaç
to provide
sağlamak
an opportunity
fırsat
just
ibaret; adil; hemen; biraz önce
able
yapabilmek
to experience
tecrübe etmek; deneyimlemek
blue
mavi
sunshine
günışığı
low
alçak
a kid
çocuk
between
arasında
sixth
altıncı; 6.
seventh
yedinci; 7.
a friend
arkadaş
to go
gitmek; çıkmak
long
uzun
to send
göndermek
to change
değiştirmek
life
hayat; yaşam
to know
bilmek; tanımak
how
nasıl
to transform
dönüştürmek
twenty
yirmi; 20
since
-den beri
time
zaman; saat
to serve
hizmet etmek
over
üzerinden; bitmek
fifty
elli; 50
central
merkezi
a park
park
to have
var; sahip olmak
a year
yıl
old
yaşlı; eski
a program
program
nervous
kaygılı; endişeli
scared
korkmuş
but
ama
after
sonra; -den sonra
to check
kontrol etmek
to meet
buluşmak; tanışmak; görüşmek
to create
yaratmak; oluşturmak
a contract
sözleşme
with
ile; -le; -la
to talk
konuşmak; anlatmak
about
hakkında
value
değer
together
birlikte
to get
almak; olmak
more
biraz daha; daha
fun
eğlenceli
because
çünkü
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
to feel
hissetmek
to swim
yüzmek
every
her
a day
gün
a couple
çift; beraberlik
spring
ilkbahar
a treasure
hazine
hiking
arazi yürüyüşü yapmak
to focus
odaklanmak
great
harika
health
sağlık
most
en
a part
kısım; bölüm
connection
bağlantı
to form
şekil vermek; oluşturmak
effort
emek
sure!
tabii ki!
same
aynı
training
eğitim
last
son; geçen
past
geçmiş; bitmiş; geçe
professional
profesyonel
to develop
gelişmek; kalkınmak; artmak
to encourage
teşvik etmek
to work
işte çalışmak; işe yaramak
to try
denemek
to come back
geri gelmek
when
ne zaman; -dığında; -ken
amazing
şaşırtıcı
to think
düşünmek
to help
yardım etmek
positive
olumlu; pozitif
a model
model
to join
katılmak
to turn
dönmek
to start
başlamak
also
de; da (hem de)
actually
aslında
too
fazla; de; da; çok
best
en iyi
huge
kocaman
to believe
inanmak
to deserve
hak etmek
love
aşk
the environment
çevre

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın