Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 104 kelime/ifade
oil
yağ
two thousand
2000; iki bin
worst
en kötü
history
tarih
more
biraz daha; daha
one hundred
yüz; 100
thirty
otuz; 30
to contain
içermek
local
yerel
to turn
dönmek
to look
bakmak; görünmek
with
ile; -le; -la
material
malzeme
also
de; da (hem de)
organic
organik
to find
bulmak
most
en
a continent
kıta
probably
büyük olasılıkla
to drain
boşaltmak; kurutmak
a human
insan
hair
saç; kıl; tüy
after
sonra; -den sonra
a novel
roman
effort
emek
a TV
televizyon
to notice
farketmek
high
yüksek
a sea
deniz
to become
olmak
to do
yapmak
same
aynı
must
gerekli; zorunlu
to work
işte çalışmak; işe yaramak
to test
test etmek
new
yeni
to create
yaratmak; oluşturmak
a house
ev
to study
ders çalışmak; (okul) okumak
to call
yardım istemek; çağırmak
every
her
to say
söylemek; demek
full
dolu
a way
yol; yöntem
but
ama
never
hiç; asla; hiçbir zaman
able
yapabilmek
a business
firma; iş
around
etrafında; yaklaşık
when
ne zaman; -dığında; -ken
a team
takım
to clean
temizlemek
a program
program
a collection
koleksiyon
other
diğer; diğeri
a mate
bir arkadaş
water
su
to blow
esmek
a coat
palto
outside
dışarı
natural
olağan
cheap
ucuz
to make it
başarmak; yapmak
to need
ihtiyacı olmak
a step
adım
to get
almak; olmak
over
üzerinden; bitmek
a feeling
duygu; his
someone
birisi; biri
to watch
izlemek; gözetlemek
time
zaman; saat
a harbor
liman
to harbor
liman
stuff
şeyler
to know
bilmek; tanımak
great
harika
just
ibaret; adil; hemen; biraz önce
to protect
korumak
private
özel
a beach
sahil
a method
yöntem
majority
çoğunluk
eighty
seksen; 80
a day
gün
a million
bir milyon
Mexico
Meksika
instead
bunun yerine
a point
anlam; sayı
fire
ateş; atış; ateş etme
obvious
bariz; aşikar
the ground
yer
dangerous
tehlikeli
health
sağlık
a tool
araç; gereç
interesting
ilginç; ilgi çekici
public
kamu
to help
yardım etmek
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
a city
şehir
people
insanlar
spare
yedek; boş
possible
mümkün
next
gelecek; sonraki; ileri
away
uzak

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın