Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Büyük Britanya seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 101 kelime/ifade
to identify
tanımlamak; tespit etmek
Mexican
Meksikalı
American
Amerikan; Amerikalı
black
siyah
to think
düşünmek
funny
matrak
when
ne zaman; -dığında; -ken
people
insanlar
to try
denemek
to put
koymak
a box
kutu
also
de; da (hem de)
a lady
hanımefendi
proud
gururlu
culture
kültür
because
çünkü
rich
zengin
many
birçok (sayılabilir isimlerle)
a way
yol; yöntem
history
tarih
value
değer
great
harika
food
yiyecek
music
müzik
to have
var; sahip olmak
life
hayat; yaşam
here
burada; burası
to mean
demek; anlamına gelmek
a story
hikâye
behind
arkasında; geride
a family
aile
a reason
sebep; akıl
a country
ülke
to connect
bağlamak
a girl
kız
to feel
hissetmek
thanks
teşekkürler
a mom
anne
to go
gitmek; çıkmak
single
bekâr; tek
summer
yaz
time
zaman; saat
with
ile; -le; -la
everything
her şey
about
hakkında
how
nasıl
to express
ifade etmek
myself
kendim
love
aşk
the world
dünya
such
öyle; böyle; bu kadar; o kadar
a part
kısım; bölüm
to raise
kaldırmak
a neighborhood
mahalle; muhit
still
hâlâ
to deal
(kartları) dağıtmak; iş yapmak
a school
okul
law
kanun; yasa
to become
olmak
professional
profesyonel
public
kamu
but
ama
to reach
ulaşmak
a dream
hayal
young
genç
just
ibaret; adil; hemen; biraz önce
a right
hak
next to
yanında
a month
ay
all
bütün; hepsi
fear
korku
dangerous
tehlikeli
a journey
yolculuk
children
çocuklar
a dad
baba
Mexico
Meksika
war
savaş
to hear
duymak; dinlemek; haber almak
to say
söylemek; demek
wrong
haksız; yanlış
whole
tüm
everyone
herkes
obvious
bariz; aşikar
definitely
kesinlikle
a person
insan; kişi
someone
birisi; biri
to know
bilmek; tanımak
much
çok (sayılamayan isimlerle)
African
Afrikalı
amazing
şaşırtıcı
to make up
barışmak
yet
henüz
away
uzak
an offer
teklif
a privilege
ayrıcalık
I can't
-amam; -emem
to wait
beklemek
a kid
çocuk
a day
gün
able
yapabilmek
diverse
çeşitli; farklı

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın