Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Fransa seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 95 kelime/ifade
il faut
gerek; gerekli
continuer
devam etmek
quand ?
ne zaman?
même
aynı; eşit; denk
développer
büyümek; kalkınmak; gelişmek
personnel
kişisel
donc
bu yüzden; yani; çünkü
voilà
işte; işte buradasın
sans
-sız (-siz); olmadan
améliorer
geliştirmek
penser
düşünmek
pousser
itmek; (bitki) yetiştirmek
le plafond
tavan
une fois
bir kez; bir sefer
jeune
genç
prochain
sonraki; gelecek
un mois
bir ay
la fin
son
décrocher
açmak (telefonu)
fou; folle
deli
le numéro
numara
commencer
başlamak
avec
ile
tomber
düşmek
revenir
geri gelmek; dönmek
les yeux
gözler
pour l'instant ...
şimdilik
pour l'instant
şimdilik; şu an için
l'instant
an; dakika
toujours
her zaman; hâlâ
réaliser
fark etmek
à l'heure
zamanında
l'heure
saat
où ?
nerede?
tourner
dönmek
offrir
sunmak; vermek
nouveau
yeni
un jour
bir gün
une saison
mevsim; sezon
un peu
biraz
un peu plus
biraz daha fazla
l'exercice
egzersiz
marquer
işaretlemek; not etmek; sayı yapmak
aller
gitmek
le plus ...
en ... ; daha ...
pas vraiment
tam olarak değil; pek sayılmaz
vraiment
gerçekten
loin
uzak
encore
tekrar; hâlâ
une histoire
hikaye
beau; belle
güzel
terminer
tamamlamak; bitirmek
aussi
de (ayrıca)
la saison
sezon
illégal
yasadışı
mieux
daha iyi
le ballon
top
entre
arasında
devenir
olmak; almak
seul
yalnız
avoir
sahip olmak
grand
uzun; büyük
rien
hiçbir şey
moi non plus
ben de (olumsuz)
avant
önce
pourtant
yine de; ancak
assez
oldukça; bir hayli
depuis
-den beri; -dir (dür)
le football
futbol
changer
değiştirmek
courageux
cesur
un chapeau
şapka
rapide
hızlı; çabuk
souhaiter
dilemek
parce que
çünkü
les maths
matematik
suffisamment
yeterli miktarda
seulement
sadece
en fait
aslında; gerçekten
enfin !
sonunda!
parler
konuşmak
tôt
erken
meilleur
daha iyi; en iyi
court
kısa
premier
birinci; 1.
la route
yol
par contre ...
ama...; ancak...
mais
ama
le temps
zaman; hava
jamais
asla
voir
görmek
regarder
bakmak; izlemek
la ligue
lig
un ami; une amie
arkadaş
faire tomber
düşürmek

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın