Ders özeti

Şimdi derse dal, 5 dakika içinde Fransa seyahati yapmış gibi hissedeceksin.
Öğrenilecek 96 kelime/ifade
commencer
başlamak
une traduction
bir çeviri
anglais
İngilizce
la conversation
sohbet
accompagner
eşlik etmek
une expression
ifade
au moins
en az
quelqu'un
birisi
quelque chose
bir şey
vraiment
gerçekten
stupide
aptal
le mérite
yetenek
la réponse
yanıt; cevap
le numéro
numara
le son
ses
un cliché
klişe
exprimer
ifade etmek
la surprise
sürpriz
régler
ayarlamak; kurmak; oluşturmak
l'intensité
yoğunluk
la quantité
miktar; kadar
utiliser
kullanmak
devenir
olmak; almak
français
Fransız
spécialement
özellikle
un cas
durum
dire
söylemek; anlatmak
bien sûr
elbette
un doute
şüphe
une hésitation
bir tereddüt
gagner
kazanmak; edinmek
le temps
zaman; hava
le sens
anlam; his
la voiture
araba
signaler
bildirmek; işaret etmek
une manière
bir yol
passer
geçmek
la porte
kapı
l'exemple
örnek
sympa
hoş
innocent
masum
la réalité
gerçeklik
Paris
Paris
le suivi
takip
constamment
sürekli
la partie
bölüm; pay
l'école
okul
naturellement
doğal olarak; tabii ki
les gens
insanlar
le début
başlangıç
la phrase
cümle; ifade
la fin
son
le milieu
orta
demander
istemek; talep etmek
la confirmation
onay
seul
yalnız
quoi
ne (şey)
remplir
doldurmak
l'espace
uzay
répondre
yanıtlamak; cevaplamak
la question
soru
ensuite
sonra
normalement
normalde
le travail
iş; meslek; emek
un bruit
bir ses
un prout
bir osuruk
vulgaire
kaba
absolument
kesinlikle
l'idée
fikir; düşünce
plus
daha fazla; fazla
rapide
hızlı; çabuk
les épaules
omuzlar
simplement
tek kelimeyle
impossible
imkansız
un moment
bir an
le message
mesaj
le livre
kitap
la réussite
başarı
la chose
şey
l'objet
nesne; obje
tu dois
sen yapmalısın
ça veut dire
... anlama gelir
c'est sympa
o hoş
à l'école
okulda
à la fin
sonunda
par exemple
örneğin
en fait
aslında; gerçekten
aucune idée
hiçbir fikrim yok
hein ?
ha?
oh la la !
vay vay vay!
ben
iyi
tut tut
tut tut
pfff
off
tac !
oldu!
hop là
yaşasın
toc toc toc
tık tık tık

Hoşuna gidecek #içerik için arama yap

Gerçekten ilgini çekecek şeyler hakkında konuşmayı öğren
Video izle
48.000+ yerli konuşmacı videosu
Kelime öğren
Kelimeleri videolardan öğreteceğiz
MemBot ile sohbet et
Yapay zeka dil ortağımızla konuşma alıştırması yap
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın
Memrise’ın gizli sosu
Öğren
Kelime ezberle
Yoğunlaş
İnsanları anla
Memrise’ın gizli sosu
İletişim
Başkaları da seni anlasın