Lektion på spanska:

Lär dig spanska med
Escuela de la Memoria genom Memrise!

Lär dig vokabulär på spanska från videon "Hur man memoriserar bättre", med Memrises spanska modersmålstalare.
Lär dig vokabulär på spanska från videon "Hur man memoriserar bättre", med Memrises spanska modersmålstalare.
110 ord/fraser att lära sig
durante
medan
la vida
livet
la persona
personen
acabar
avsluta
muy
mycket; väldigt
la nota
anteckningen; betyget; lappen
parecer
att verka; att se ut som
aprobar
att klara (en examen); att godkänna
fácil
enkelt
poder
kan
llegar
att anlända
sentir
känna
menos
mindre
listo; lista
redo; redo
tomar
ta
ocurrir
att hända
algo
någonting; vad som helst
tan
så; så som; som
difícil
svårt
tonto
dum
quiero
jag vill
grabar
spela in
la mente
sinnet
entonces
då (lösning)
el humor
humorn
el estudiante; la estudiante
studenten
el método
metoden
la habilidad
förmågan
el estudio
studien
aunque
även om
la capacidad
förmågan
mayor que ...
större än ...
el arma
vapnet
la memoria
minnet
formar
att forma
aprender
att lära sig
la herramienta
verktyget
porque
därför att
estudiar
att studera
permitir
att tillåta
desarrollar
att utveckla
más
mer
rápido
snabbt
¿qué te parece?
Vad tycker du?
no creo
jag tror inte det
crear
att skapa
la cuenta
notan; kontot
cocinar
att laga mat
acordarse
att minnas
la trampa
fällan; fusket
también
också; med
la canción
sången
el hombre
mannen
siempre
alltid
ahora
nu
desde
sedan (som i sedan dess)
el cerebro
hjärnan
gustar
tycka om
tener
att ha
cambiar
att ändra
el tiempo
tiden; vädret
grande
stor
la piel
huden
inteligente
smart; intelligent
saber
att veta
un día
en dag
existir
att existera
el conocimiento
kunskapen
mejorar
att förbättra
capaz
kapabel
el número
numret
mismo
samma; själv
cuarenta
fyrtio
las ganas
lusten (att göra något)
directamente
direkt
la cosa
saken
el profesor; la profesora
professorn; läraren
dejar
att låta; att sluta; att lämna
la razón
anledningen
estar
att vara (tillfälligt)
ser
att vara (permanent)
triste
ledsen
desear
att önska
simple
enkelt
necesario
nödvändig
probablemente
troligen
el caso
fallet
la verdad
sanningen
costar
att kosta
descubrir
att upptäcka
enseñar
att lära ut
conseguir
att få
el mundo
världen
sinceramente ...
att vara ärlig ...
la escuela
skolan
creemos
vi tycker; vi tror
el propósito
syftet
la gente
folket
normal
normal
cosas
grejor; saker
la puerta
dörren
bienvenido
välkommen
la frase
meningen; frasen
acertar
träffa rätt; acceptera
decir
att säga; att berätta; att hävda
crees
du tycker; du tror
hacer
att göra
el cielo
himlen
queremos
vi vill ha
el destino
ödet
110 ord/fraser att lära sig
durante
medan
la vida
livet
la persona
personen
acabar
avsluta
muy
mycket; väldigt
la nota
anteckningen; betyget; lappen
parecer
att verka; att se ut som
aprobar
att klara (en examen); att godkänna
fácil
enkelt
poder
kan
llegar
att anlända
sentir
känna
menos
mindre
listo; lista
redo; redo
tomar
ta
ocurrir
att hända
algo
någonting; vad som helst
tan
så; så som; som
difícil
svårt
tonto
dum
quiero
jag vill
grabar
spela in
la mente
sinnet
entonces
då (lösning)
el humor
humorn
el estudiante; la estudiante
studenten
el método
metoden
la habilidad
förmågan
el estudio
studien
aunque
även om
la capacidad
förmågan
mayor que ...
större än ...
el arma
vapnet
la memoria
minnet
formar
att forma
aprender
att lära sig
la herramienta
verktyget
porque
därför att
estudiar
att studera
permitir
att tillåta
desarrollar
att utveckla
más
mer
rápido
snabbt
¿qué te parece?
Vad tycker du?
no creo
jag tror inte det
crear
att skapa
la cuenta
notan; kontot
cocinar
att laga mat
acordarse
att minnas
la trampa
fällan; fusket
también
också; med
la canción
sången
el hombre
mannen
siempre
alltid
ahora
nu
desde
sedan (som i sedan dess)
el cerebro
hjärnan
gustar
tycka om
tener
att ha
cambiar
att ändra
el tiempo
tiden; vädret
grande
stor
la piel
huden
inteligente
smart; intelligent
saber
att veta
un día
en dag
existir
att existera
el conocimiento
kunskapen
mejorar
att förbättra
capaz
kapabel
el número
numret
mismo
samma; själv
cuarenta
fyrtio
las ganas
lusten (att göra något)
directamente
direkt
la cosa
saken
el profesor; la profesora
professorn; läraren
dejar
att låta; att sluta; att lämna
la razón
anledningen
estar
att vara (tillfälligt)
ser
att vara (permanent)
triste
ledsen
desear
att önska
simple
enkelt
necesario
nödvändig
probablemente
troligen
el caso
fallet
la verdad
sanningen
costar
att kosta
descubrir
att upptäcka
enseñar
att lära ut
conseguir
att få
el mundo
världen
sinceramente ...
att vara ärlig ...
la escuela
skolan
creemos
vi tycker; vi tror
el propósito
syftet
la gente
folket
normal
normal
cosas
grejor; saker
la puerta
dörren
bienvenido
välkommen
la frase
meningen; frasen
acertar
träffa rätt; acceptera
decir
att säga; att berätta; att hävda
crees
du tycker; du tror
hacer
att göra
el cielo
himlen
queremos
vi vill ha
el destino
ödet
Lär dig spanska med hjälp av lektioner från YouTube-innehåll du gillar
Videor på spanska med ämnen du är intresserad av
Videor på spanska med ämnen du är intresserad av
Förbättra din spanska snabbare
Skapad som Memrise-lektioner
Skapad som Memrise-lektioner
Lär dig spanska med hjälp av lektioner från YouTube-innehåll du gillar
Videor på spanska med ämnen du är intresserad av
Videor på spanska med ämnen du är intresserad av
Förbättra din spanska snabbare
Skapad som Memrise-lektioner
Skapad som Memrise-lektioner
Memrise skapar engagerande språklektioner baserade på tusentals videor med infödda talare från YouTube, TikTok och andra källor! Vi har lektioner för alla, oberoende av vilket ämne eller område som intresserar dig. Vår teknik extraherar nyckelordförrådet från dessa videor och paketerar det till unika språklektioner som hjälper dig att förbättra dina kunskaper i spanska.