Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
147 ord/fraser att lära sig
quiero
jag vill
ser
att vara (permanent)
la madre
mamman
tener
att ha
egoísta
egoistisk
explicar
att förklara
la presión
trycket
social
social
sentir
att känna (som värme och ilska)
algo
någonting; vad som helst
el cambio
förändringen
el hombre
mannen
nadie
ingen; vem som helst
soltar
att släppa; att knyta upp
cosas
grejor; saker
quizás
kanske
todavía
fortfarande; än
la opinión
åsikten
la mujer
kvinnan
quiere
vill
probablemente
troligen
llevar
att ta med; att bära
el caso
fallet
intentar
att prova något
al final
till sist
el final
slutet
mirar
att titta
la pena
medkänslan
tampoco
varken
la cuestión
frågan; problemet
tan
så; så som; som
quieres
vill du
juzgar
att döma; att bedöma
¿entiendes?
förstår du?
entonces
då (lösning)
empezar
att börja; att starta
muy
mycket; väldigt
raro
ovanlig; konstig
parecer
att verka; att se ut som
etiquetar
märka
Madrid
Madrid
conocer
att möta; att känna (en person)
existir
att existera
la cultura
kulturen
la sociedad
samhället
pensar
att tänka; att överväga
demostrar
att bevisa; att demonstrera; att visa
bastar
att vara tillräckligt
las ganas
lusten (att göra något)
el sexo
könet
la especie
arterna
el cine
bion
difícil
svårt
imaginar
att tänka sig; att föreställa sig
la vida
livet
sin
utan
solo
bara; ensam
hay que ...
man måste ...
ver
att se; att titta
anunciar
annonsera
la televisión
teven
generalmente
generellt
representar
att representera
la familia
familjen
feliz
lycklig
la mesa
bordet
el desayuno
frukosten
además
förutom
el niño; la niña
pojken; flickan; barnet
no sé
jag vet inte
la mayoría
majoriteten
hay
det finns
tienes
du har (informellt)
estar
att vara (tillfälligt)
también
också; med
nunca
aldrig
si no ...
om inte ...
porque
därför att
suponer
att gissa; att anta
el papel
pappret; rollen
trabajar
att arbeta
fatal
dödlig
suficiente
tillräckligt
peor
värre
profesional
professionell
mucho; mucha
mycket; mycket
solucionar
lösa
ahora
nu
debajo de ...
under (något)
el sistema
systemet
la ayuda
hjälpen
¿para qué?
vad är det för vits med det?
llamarse
att kalla (sig själv)
pueden
dom kan
crear
att skapa
todo el mundo
alla; hela världen
el mundo
världen
tenemos un problema
vi har ett problem
el problema
problemet
el momento
stunden
la manera
sättet (att göra något)
global
global
humano
mänsklig
¡vaya!
hoppsan!
el planeta
planeten
un día
en dag
mil
1000
cinco
fem
el año
året
más
mer
nada
ingenting; vad som helst
evitar
att undvika
antes
före
la decisión
beslutet
la persona
personen
el acuerdo
överenskommelsen
formar
att forma
traer
att ta med
el hijo; la hija
sonen; dottern
el único; la única
den enda; den enda
la razón
anledningen
realmente
verkligen
importante
viktigt
necesitar
att behöva
alguien
någon
aún
fortfarande; ännu
amar
att älska; att tycka om (någon)
desear
att önska
el corazón
hjärtat
dejar
att låta; att sluta; att lämna
dejar de
sluta med
tengo
jag har
tocar
att röra vid; att spela (ett instrument)
la pareja
paret
un montón
mycket
ha dicho
han sa
la tarde
eftermiddagen; kvällen (tidigt)
la opción
alternativet
mejor
bättre
puedo
jag kan
decidir
att besluta
el camino
vägen; stigen
¿qué significa?
vad betyder det?
¡espera!
vänta!
menos
mindre
la libertad
friheten
el cuerpo
kroppen
Ladda ner på App Store
App Store-logga
4.8
177 tusen rankningar
Snittbetyg 4.8 av 5 stjärnor
Skaffa den på Google Play
Google Play-logga
4.6
1.47 miljoner recensioner
Snittbetyg 4.6 av 5 stjärnor

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise-appen är tillgänglig på både mobil och webbläsare
Ladda ner appen

Ladda ner på

App Store