Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
95 ord/fraser att lära sig
volver
att komma tillbaka
más
mer
hace calor
det är varmt
el calor
hettan
empezar
att börja; att starta
oler
att lukta
la playa
stranden
especial
speciell
el verano
sommaren
llegar
att anlända
los pantalones
byxorna
largo
lång
muchas gracias
tack så mycket
existir
att existera
los pantalones cortos
shortsen
corto
kort (sak)
¿quién?
vem?
ocurrir
att hända
ir
att gå; att åka
la oficina
kontoret
inglés
engelska
el ejército
armén
decidir
att besluta
cortar
att skära; att klippa
la rodilla
knät
el lugar
platsen
la canción
sången
ser
att vara (permanent)
perdona
ursäkta
¿cómo es?
han är som ... ; han ser ut som ...
conocer
att möta; att känna (en person)
tener que
måste
agradecer
att tacka
el general; la general
generalen
general
generell
el artista; la artista
artisten
el nombre
namnet
la música
musiken
considero que ...
jag anser att ...
no sé
jag vet inte
poder
kan
llamarse
att kalla (sig själv)
simplemente
helt enkelt
quiere
vill
algo
någonting; vad som helst
añadir
att lägga till
terminar
att göra klar; att avsluta
el sol
solen
caer
att ramla
poner
att sätta; att ställa
evitar
att undvika
rápido
snabbt
bailar
att dansa
intentar
att prova något
más o menos
mer eller mindre
menos
mindre
el éxito
framgången
curioso
nyfiken
el movimiento
rörelsen
mejor
bättre
ahora
nu
¿dónde?
var?
podemos
vi kan
obvio
självklart
el evento
händelsen
la temporada
säsongen (sport; teve och mode)
la fiesta
festen
el pelo
håret
porque
därför att
la planta
plantan
el siglo
århundradet
la noche
natten; kvällen (sent)
un poco
lite
el uso
användningen
durar
att pågå
desde
sedan (som i sedan dess)
¿qué te parece?
Vad tycker du?
te parece ...
tycker du ...
parecer
att verka; att se ut som
entrar
att gå in i
también
också; med
recibir
att ta emot
el café
kaffet
trabajar
att arbeta
hacer
att göra
el descanso
rasten; vilan
decir
att säga; att berätta; att hävda
crear
att skapa
construir
att bygga; att konstruera
escribir
att skriva
el periodista; la periodista
journalisten
la palabra
ordet
viajar
att resa
abierto
öppen
explicar
att förklara
Ladda ner på App Store
App Store-logga
4.8
177 tusen rankningar
Snittbetyg 4.8 av 5 stjärnor
Skaffa den på Google Play
Google Play-logga
4.6
1.47 miljoner recensioner
Snittbetyg 4.6 av 5 stjärnor

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise-appen är tillgänglig på både mobil och webbläsare
Ladda ner appen

Ladda ner på

App Store