Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Spanien.
139 ord/fraser att lära sig
¿qué te parece?
Vad tycker du?
te parece ...
tycker du ...
parecer
att verka; att se ut som
¡mierda!
fan!
ser
att vara (permanent)
tener que
måste
ver
att se; att titta
mismo
samma; själv
salir a comer
att gå ut och äta lunch
comer
att äta
el bar
puben
la tarde
eftermiddagen; kvällen (tidigt)
el lugar
platsen
la noche
natten; kvällen (sent)
la mañana
morgonen
el viernes
fredag
decidir
att besluta
el sábado
lördag
así
så här; så där
así que ...
så (att) ...
salir con ...
att dejta; att gå ut med
la cámara
kameran
pensar
att tänka; att överväga
el micro
mikrofonen
¡vaya!
hoppsan!
me parece bien
det verkar bra för mig
porque
därför att
hay mucha gente
det är mycket folk
mucho; mucha
mycket; mycket
también
också; med
saber
att veta
tienes
du har (informellt)
la decisión
beslutet
las ganas
lusten (att göra något)
la fiesta
festen
muy
mycket; väldigt
triste
ledsen
el virus
viruset
en todas partes
överallt
Italia
Italien
Francia
Frankrike
Grecia
Grekland
cerrado
stängd
necesitar
att behöva
compartir
att dela
la cosa
saken
poner
att sätta; att ställa
tener
att ha
el pasado
det förflutna
lamentablemente
tyvärr
el único; la única
den enda; den enda
formar
att forma
parar
att sluta; att stoppa
un poquito
lite grann
proteger
att skydda
suficiente
tillräckligt
me duele
det gör ont
la economía
ekonomin
otro; otra
annan; annat
la opción
alternativet
de hecho
faktiskt
más
mer
preocuparse
att oroa sig
el país
landet
contra
mot
la sociedad
samhället
el arte
konsten
la cultura
kulturen
quitar
ta bort
realmente
verkligen
enamorarse
att bli kär
estar lleno de
full
la vida
livet
pasárselo bien
att ha roligt; att tycka om att göra något
me parece que ...
jag tror ...
el gobierno
regeringen
pueden
dom kan
la persona
personen
joven
ung
¿entiendes?
förstår du?
la situación
situationen
¿quién?
vem?
tampoco
varken
tratar
att behandla
echar
att hälla; att kasta ut (någon)
nadie
ingen; vem som helst
solucionar
lösa
controlar
att kontrollera
la medida
måttet
posible
möjligt
creéis
ni tycker; ni tror (informellt)
el alcohol
alkoholen
nunca
aldrig
queremos
vi vill ha
abierto
öppen
nosotros; nosotras
vi; vi (maskulin och feminin)
seguir
att följa; att fortsätta
nuestro
vår
el mejor
den bästa
mejor
bättre
el plan
planen
durante
medan
la cuarentena
karantän
el fin
slutet
la reunión
mötet
el amigo; la amiga
vännen
la montaña
berget
meditar
meditera
desde
sedan (som i sedan dess)
ahora
nu
podéis
du kan
pagar
att betala
ir
att gå; att åka
la discoteca
diskoteket
preferir
att föredra
la película
filmen
en casa
hemma
sin
utan
el problema
problemet
la pena
medkänslan
quince
femton
es posible
det är möjligt
¿es posible?
är det möjligt?
¿es posible ... ?
är det möjligt ... ?
no lo sé
jag vet inte
no se puede
det går inte
querer
att vilja; skulle vilja
la mascarilla
ansiktsmasken
¡disfruta!
njut!
el ojo
ögat
bailar
att dansa
hay que ...
man måste ...
buscar
att söka; att leta efter
invitar
att bjuda
la música
musiken
listo; lista
redo; redo
abajo
nere; på nedervåningen
arriba
uppe; på övervåningen
exactamente
exakt
Ladda ner på App Store
App Store-logga
4.8
177 tusen rankningar
Snittbetyg 4.8 av 5 stjärnor
Skaffa den på Google Play
Google Play-logga
4.6
1.47 miljoner recensioner
Snittbetyg 4.6 av 5 stjärnor

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise-appen är tillgänglig på både mobil och webbläsare
Ladda ner appen

Ladda ner på

App Store