Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Italien.
98 ord/fraser att lära sig
quindi
därför; alltså
pensi
du tror
sporco
smutsig
abbastanza
tillräckligt; ganska; relativt
il secondo
den andra rätten; huvudrätten
il capo
chefen
come
hur; som
mai
aldrig; någonsin
il braccio
armen
il contrario
motsatsen
almeno
åtminstone
la persona
personen
il petto
bröstet
assolutamente
absolut (som i 'det har du absolut rätt i')
sapere
att veta
chiedere
att fråga
adesso
nu
fare
att göra
il caso
fallet; ödet
prima
före
sempre
alltid
giusto
visst
particolare
särskild
dappertutto
överallt
comunque
förresten; hur som helst
così
så; på så vis; sådan
vedere
att se
perché
varför; därför
bene
bra
una parte
en del
la questione
frågan; problemet; saken
però
men
tanti
många; mycket
il fattore
faktorn
decidere
att besluta
togliere
ta bort
appunto
just det; precis
il bisogno
behovet
il meglio di ...
det bästa av ...
poi
sedan
se
om
so
jag vet
la stagione
säsongen
c'è
det finns (singular)
più
mer; mest
avanzare
att avancera; gå framåt
anche
också; med
guardare
att titta; att titta på
estate
sommar
proprio
verkligen; precis; (min) egen
il minimo
det minsta
il tipo
killen; typen
sotto
under
in realtà
faktiskt
la realtà
realiteten
benissimo
utmärkt
il male
smärtan; ondskan
fa male
det gör ont
sopportare
stå ut med
il senso
känslan
il tatuaggio
tatueringen
quando
när
apparire
att verka; att förefalla
il dolore
smärtan
devi
du måste
sentire
att känna; att höra
la fiducia
förtroendet
avere
att ha
il mestiere
yrket
interessarsi
att vara intresserad av
chiamarsi
att kalla (sig)
la chiamata
telefonsamtalet
ritornare
återvända
spendere
att göra av med; att spendera
il mese
månaden
pensiamo
vi tror
il livello
nivån
economico
billig; ekonomisk
quei
de där
il soldato
soldaten
inutile
onödig
tieni
varsågod
la barba
skägget
l'uomo
mannen
da
sedan dess; från; vid
bello
vacker
bravo
bra; bra jobbat
trovare
att hitta
piacevole
trevlig
sicuro
säker
credere
att tro
essere
att vara
l'accordo
överenskommelsen
l'argomento
ämnet
la vita
livet
davanti
före
particolarmente
särskilt (som i 'särskilt bra')
la salute
hälsan

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd