Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Italien.
91 ord/fraser att lära sig
come
hur; som
conoscere
att känna (en person); att träffa (för första gången)
gliela
det till henne; det till honom; det till dem
dire
att säga; att berätta
preparare
att förbereda
tenere
att behålla
il papà
pappan
insieme
tillsammans
farlo
göra det
chiedere
att fråga
certo
säker
però
men
carino
söt; trevlig; vacker
proprio
verkligen; precis; (min) egen
primo
första; främsta
la riunione
mötet
la radio
radion
scherzare
skämta
la regola
regeln
penso
jag tror
anche
också; med
la madre
modern
scoprire
att upptäcka
devo
jag måste
comprare
att köpa
chiudere
att stänga
la casa
huset
il telefono
telefonen
da
sedan dess; från; vid
quando
när
creare
att skapa; att designa
il gruppo
gruppen
il messaggio
meddelandet
la nota
notan
allora
så (lösning)
oppure
eller
spiegare
att förklara
rispondere
att svara
perché
varför; därför
nascondere
gömma
presentare
att presentera
la cosa
saken
prego
varsågod; vänligen (vid erbjudande)
subito
genast
lasciare
att lämna; att låta (något hända)
il dettaglio
detaljen
parlare
att prata
servire
att servera; att tjäna
prossimo
nästa
l'argomento
ämnet
sinceramente
uppriktigt sagt
dovere
att vara tvungen
la messa
massan
più
mer; mest
bello
vacker
il tipo
killen; typen
la persona
personen
meno
mindre
chiedersi
att undra
pensare
att tro
venire
att komma
caldo
het; hetta
sempre
alltid
romantico
romantisk
il fiore
blomman
la fede
tron
solo
ensam
ringraziare
att tacka
avere
att ha
aiutare
att hjälpa
già
redan; än
esistere
att existera
ancora
fortfarande; igen
la ragazza
flickan; flickvän
il fatto
faktumet
portare
att ta med; att bära
poi
sedan
buttare
kasta
il secondo
den andra rätten; huvudrätten
corretto
rätt; korrekt
fermo
stilla; stannad
uguale
lika
la religione
religionen
tanto
mycket; så mycket
la cultura
kulturen
il passato
det förflutna
qui
här
dopo
efter; senare
troppi
för många
mille
1,000
seduto
sittande

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd