Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Italien.
110 ord/fraser att lära sig
enorme
jättestor; enorm
il matrimonio
bröllopet; äktenskapet
il potere
makten
passare
passera
il mezzo
medium
la giornata
dagen
come
hur; som
sempre
alltid
fuori
ute; utomhus
più
mer; mest
hai ragione
du har rätt
la ragione
anledningen
però
men
cercare
att leta efter ...
pregare
be
augurare
att önska
il lago
sjön
tanto
mycket; så mycket
c'è
det finns (singular)
quando
när
scemo
dum
devo
jag måste
ammazzare
döda
il lavoro
jobbet
il quadro
målningen
il conto
notan
se
om
calmo
lugn
il sale
saltet
infatti
faktiskt; nämligen
il gesto
gesten
la cosa
saken
bello
vacker
l'amicizia
vänskapen
la quantità
mängden
ricordare
att minnas
tenere
att behålla
rivedere
recensera
vedere
att se
primo
första; främsta
poi
sedan
neanche
varken eller
la questione
frågan; problemet; saken
il soldato
soldaten
il momento
stunden
anche
också; med
stesso
samma
la festa
festen; helgdagen
il piacere
njutningen
felice
glad
la barca
båten
vomitare
att kräkas
carino
söt; trevlig; vacker
brutto
ful
il male
smärtan; ondskan
chiamare
att ringa; att kalla
där
da
sedan dess; från; vid
il ritmo
rytmen
proprio
verkligen; precis; (min) egen
la base
basen
adesso
nu
diventare
att få; att bli
pure
även; också
i parenti
släktingarna
la figura
figuren
la fine
slutet
la pena
straffet
mai
aldrig; någonsin
sposarsi
att gifta sig
abbracciare
att krama
toccare
röra vid
bene
bra
già
redan; än
comune
vanlig
giurare
att svära (en ed)
prossimo
nästa
mettere
att sätta
la mano
handen
addosso
på sig
qui
här
il video
videon
quindi
därför; alltså
scegliere
att välja
la foto
fotot
bravo
bra; bra jobbat
comunque
förresten; hur som helst
la terra
landet
niente
ingenting; vad som helst
la moglie
hustrun
lasciare
att lämna; att låta (något hända)
perdere
att missa; att förlora
dire
att säga; att berätta
vabbè
strunt samma
innamorato
förälskad
altro
annat
sotto
under
importante
viktigt
andare
att gå
una parte
en del
l'amore
kärleken
il problema
problemet
arrivare
att anlända
la bomba
bomben
l'animale
djuret
l'elefante
elefanten
elegante
elegant
allora
så (lösning)
volere
att vilja
morto
död

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd