Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Italien.
95 ord/fraser att lära sig
rispondere
att svara
la domanda
frågan
la paura
rädslan
la cosa
saken
comunque
förresten; hur som helst
spesso
ofta
perché
varför; därför
quando
när
mettere
att sätta
il video
videon
troppo
alltför
a volte
ibland
pubblico
offentlig
quindi
därför; alltså
il controllo
kontrollen
sempre
alltid
evitare
att undvika
più
mer; mest
grazie
tack
iniziare
att börja
vado
jag går
il ragazzo; la ragazza
pojken; flickan
un metro
en meter
dove
var
vivere
att leva
l'indirizzo
adressen
vivo
levande
Roma
Rom
sentirsi
att känna (sig)
è carino
det är trevligt
so
jag vet
neanche
varken eller
sinceramente
uppriktigt sagt
cercare
att leta efter ...
essere
att vara
bravo
bra; bra jobbat
la persona
personen
il risultato
resultatet
attaccare
att anfalla
facile
lätt (som i 'en lätt uppgift')
il film
filmen
la serie
serien
l'Italia
Italien
andate
ni går
guardare
att titta; att titta på
breve
kort
uscire
att gå ut
chiamarsi
att kalla (sig)
la chiamata
telefonsamtalet
l'ombra
skuggan
poco
lite
importante
viktigt
mai
aldrig; någonsin
mandare
att skicka
solo
ensam
primo
första; främsta
poi
sedan
contento
nöjd
oltre
bortom
sarò
jag kommer att vara
il tipo
killen; typen
il secondo
den andra rätten; huvudrätten
malato
sjuk
pazzo
galen
molto
mycket; verkligen
ridere
att skratta
se
om
volere
att vilja
andare
att gå
vero
sann; äkta
proprio
verkligen; precis; (min) egen
sapere
att veta
pensate
ni tror
il fratello
brodern
così
så; på så vis; sådan
giù
ner
strano
konstig
la storia
historien
anche
också; med
la vita
livet
la follia
vansinnet
il professore; la professoressa
professorn
fidanzato
förlovad
però
men
diverso
olika; omväxlande
forse
kanske
il mare
havet
girare
att svänga
ancora
fortfarande; igen
trovare
att hitta
benissimo
utmärkt
lavorare
att jobba
guadagnare
att tjäna
penso
jag tror
il seguito
fortsättningen

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd