Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Italien.
96 ord/fraser att lära sig
perché
varför; därför
chiedere
att fråga
la radio
radion
pronto
redo; hej (på telefon)
al momento
just nu
il momento
stunden
più
mer; mest
forte
stark
mi dispiace
förlåt
dispiaciuto
ångerfull
adesso
nu
recuperare
återhämta sig
scrivere
att skriva
il libro
boken
volere
att vilja
se
om
andare
att gå
cercare
att leta efter ...
la biblioteca
biblioteket
la libreria
bokhandeln
chiamarsi
att kalla (sig)
la chiamata
telefonsamtalet
mi chiamo ...
jag heter ...
come
hur; som
il padre
fadern
la Spagna
Spanien
poi
sedan
l'Italia
Italien
l'altezza
höjden
seduto
sittande
fisico
fysisk
fare
att göra
conoscere
att känna (en person); att träffa (för första gången)
spaccare
att krossa
la donna
kvinnan
l'amico; l'amica
vännen
l'amante
älskaren
in realtà
faktiskt
la realtà
realiteten
però
men
devo
jag måste
il modo
sättet
solo
ensam
il disegno
ritningen
maggiore
större
una parte
en del
trovare
att hitta
il fratello
brodern
il maschio
hanen
grande
stor
sperare
att hoppas
avere
att ha
guardare
att titta; att titta på
il lavoro
jobbet
preferito
favorit
essere
att vara
creare
att skapa; att designa
il video
videon
studiare
att studera
nemmeno
inte ens
la casa
huset
dormire
att sova
la strada
vägen
appena
bara
cambiare
att förändra; att förändras
dire
att säga; att berätta
il luogo
platsen
sempre
alltid
già
redan; än
italiano
italienska
ricco
rik
dentro
inne; inomhus
ancora
fortfarande; igen
fuori
ute; utomhus
il ragazzo
pojken; pojkvännen
tanto
mycket; så mycket
la persona
personen
ritrovare
återfinna
fidanzato
förlovad
prima
före
vero
sann; äkta
il nome
namnet
altro
annat
la cosa
saken
succedere
att hända
sembra
det verkar som; det ser ut som
passare
passera
la giornata
dagen
il bar
baren
il calcio
fotbollen
il film
filmen
il computer
datorn
la domanda
frågan
risolvere
att fundera ut; att lösa
rispondere
att svara
pubblicare
att publicera

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd