Lektion på italienska:

Lär dig italienska med
HUB Scuola genom Memrise!

Lär dig vokabulär på italienska från videon "Första hjälpen-tekniker", med Memrises italienska modersmålstalare.
Lär dig vokabulär på italienska från videon "Första hjälpen-tekniker", med Memrises italienska modersmålstalare.
104 ord/fraser att lära sig
la posizione
positionen
corretto
rätt; korrekt
il comando
kommandot
indicare
att peka på
il grado
graden; nivån
salvare
rädda; att spara
la vita
livet
quando
när
la carne
köttet
c'è
det finns (singular)
intero
hel
intendere
att ha för avsikt; att mena (att säga eller göra)
il supporto
stödet
la base
basen
la funzione
funktionen
il soggetto
ämnet
colpire
slå
il resto
växeln
l'arresto
gripandet
altro
annat
l'attività
aktiviteten
elettrico
elektrisk
permettere
att tillåta
il cuore
hjärtat
contro
mot
la causa
orsaken
naturale
naturlig
la qualità
kvaliteten
il male
smärtan; ondskan
battere
slå
la conseguenza
konsekvensen
anche
också; med
il cervello
hjärnan
più
mer; mest
il motivo
anledningen
trovare
att hitta
davanti
före
da
sedan dess; från; vid
perdere
att missa; att förlora
il minuto
minuten
passare
passera
probabilmente
troligen
di fronte a
framför
la persona
personen
privato
privat
la conoscenza
kunskapen
primo
första; främsta
la cosa
saken
il socio
delägaren
chiamare
att ringa; att kalla
aiutare
att hjälpa
la telefonata
telefonsamtalet
il numero
numret
l'emergenza
nödsituationen
una volta
en gång
il bisogno
behovet
il suono
ljudet
il capo
chefen
tenere
att behålla
il dito
fingret; tån
sotto
under
tirare
att dra
la testa
huvudet
indietro
bakåt
il successo
succén
guardare
att titta; att titta på
se
om
il torace
bröstet (som i bröstkorg)
avvicinarsi
närma sig
l'orecchio
örat
la bocca
munnen
sentire
att känna; att höra
secondo
andra
l'operazione
operationen
il gas
gasen
ascoltare
att lyssna
neanche
varken eller
devo
jag måste
iniziare
att börja
l'animale
djuret
il polmone
lungan
il detto
ordspråket
insieme
tillsammans
arrivare
att anlända
l'ossigeno
syret
vanno
de går
il centro
centrumet
almeno
åtminstone
profondo
djup
circa
omkring; ungefär
cento
etthundra; 100
completo
komplett
il re
kungen
la cassa
kassadisken; kassan
il rapporto
förhållandet
la pressione
pressen; trycket
la fine
slutet
esaurire
att få slut på ...
la forza
styrkan
presentare
att presentera
nessuno
ingen
il caso
fallet; ödet
importante
viktigt
freddo
kall
104 ord/fraser att lära sig
la posizione
positionen
corretto
rätt; korrekt
il comando
kommandot
indicare
att peka på
il grado
graden; nivån
salvare
rädda; att spara
la vita
livet
quando
när
la carne
köttet
c'è
det finns (singular)
intero
hel
intendere
att ha för avsikt; att mena (att säga eller göra)
il supporto
stödet
la base
basen
la funzione
funktionen
il soggetto
ämnet
colpire
slå
il resto
växeln
l'arresto
gripandet
altro
annat
l'attività
aktiviteten
elettrico
elektrisk
permettere
att tillåta
il cuore
hjärtat
contro
mot
la causa
orsaken
naturale
naturlig
la qualità
kvaliteten
il male
smärtan; ondskan
battere
slå
la conseguenza
konsekvensen
anche
också; med
il cervello
hjärnan
più
mer; mest
il motivo
anledningen
trovare
att hitta
davanti
före
da
sedan dess; från; vid
perdere
att missa; att förlora
il minuto
minuten
passare
passera
probabilmente
troligen
di fronte a
framför
la persona
personen
privato
privat
la conoscenza
kunskapen
primo
första; främsta
la cosa
saken
il socio
delägaren
chiamare
att ringa; att kalla
aiutare
att hjälpa
la telefonata
telefonsamtalet
il numero
numret
l'emergenza
nödsituationen
una volta
en gång
il bisogno
behovet
il suono
ljudet
il capo
chefen
tenere
att behålla
il dito
fingret; tån
sotto
under
tirare
att dra
la testa
huvudet
indietro
bakåt
il successo
succén
guardare
att titta; att titta på
se
om
il torace
bröstet (som i bröstkorg)
avvicinarsi
närma sig
l'orecchio
örat
la bocca
munnen
sentire
att känna; att höra
secondo
andra
l'operazione
operationen
il gas
gasen
ascoltare
att lyssna
neanche
varken eller
devo
jag måste
iniziare
att börja
l'animale
djuret
il polmone
lungan
il detto
ordspråket
insieme
tillsammans
arrivare
att anlända
l'ossigeno
syret
vanno
de går
il centro
centrumet
almeno
åtminstone
profondo
djup
circa
omkring; ungefär
cento
etthundra; 100
completo
komplett
il re
kungen
la cassa
kassadisken; kassan
il rapporto
förhållandet
la pressione
pressen; trycket
la fine
slutet
esaurire
att få slut på ...
la forza
styrkan
presentare
att presentera
nessuno
ingen
il caso
fallet; ödet
importante
viktigt
freddo
kall
Lär dig italienska med hjälp av lektioner från YouTube-innehåll du gillar
Videor på italienska med ämnen du är intresserad av
Videor på italienska med ämnen du är intresserad av
Förbättra din italienska snabbare
Skapad som Memrise-lektioner
Skapad som Memrise-lektioner
Lär dig italienska med hjälp av lektioner från YouTube-innehåll du gillar
Videor på italienska med ämnen du är intresserad av
Videor på italienska med ämnen du är intresserad av
Förbättra din italienska snabbare
Skapad som Memrise-lektioner
Skapad som Memrise-lektioner
Memrise skapar engagerande språklektioner baserade på tusentals videor med infödda talare från YouTube, TikTok och andra källor! Vi har lektioner för alla, oberoende av vilket ämne eller område som intresserar dig. Vår teknik extraherar nyckelordförrådet från dessa videor och paketerar det till unika språklektioner som hjälper dig att förbättra dina kunskaper i italienska.