Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Italien.
109 ord/fraser att lära sig
la festa
festen; helgdagen
il fatto
faktumet
senza
utan
chiedere
att fråga
permesso
tillåtelse; ursäkta
nessuno
ingen
il tipo
killen; typen
basare
att basera
l'evento
evenemanget
la persona
personen
decidere
att besluta
fare
att göra
parlare
att prata
il movimento
rörelsen
pari
jämnt (nummer)
più
mer; mest
creare
att skapa; att designa
la legge
lagen
primo
första; främsta
essere
att vara
il divano
soffan
la nazione
nationen
qualsiasi
vilken som helst
la cosa
saken
la regola
regeln
italiano
italienska
il ragazzo; la ragazza
pojken; flickan
commettere
att begå
ballare
att dansa
la gente
folket
capire
att förstå
neanche
varken eller
la cultura
kulturen
altro
annat
dritto
rakt
scrivere
att skriva
il libro
boken
la storia
historien
il legame
bandet
iniziare
att börja
quando
när
Milano
Milano
quasi
nästan
breve
kort
contro
mot
il re
kungen
organizzare
att organisera
almeno
åtminstone
occupare
ockupera
qualcuno (qualcuna)
någon; vem som helst
il centro
centrumet
sociale
social
piuttosto
hellre
la faccia
ansiktet
stanco
trött
quindi
därför; alltså
volere
att vilja
cambiare
att förändra; att förändras
incontrare
träffa
il parco
parken
il cavallo
hästen
il festival
festivalen
insieme
tillsammans
la serata
kvällen
tecnicamente
tekniskt sett
devi
du måste
prendere
att ta
la cura
botemedlet; behandlingen
il capo
chefen
c'è
det finns (singular)
dire
att säga; att berätta
ognuno
var och en
devo
jag måste
stesso
samma
il fianco
höften
buono
bra
la maniera
sättet
il disco
skivan
il computer
datorn
vecchio
gammal
il caso
fallet; ödet
ormai
vid det här laget
servire
att servera; att tjäna
poi
sedan
il bisogno
behovet
usare
att använda
credere
att tro
il potere
makten
nuovo
ny
il senno
omdömet; förståndet
la difficoltà
problemet; svårigheten
la politica
politiken
il governo
regeringen
bianco
vit
nero
svart
povero
fattig
rubare
att stjäla
peggio
värre
allora
så (lösning)
esistere
att existera
perché
varför; därför
addirittura
ens
nascosto
dold
contare
att räkna
proprio
verkligen; precis; (min) egen
il vicino
grannen
il fastidio
besväret
la visione
synen
la società
företaget; föreningen

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd