Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Italien.
129 ord/fraser att lära sig
cercare
att leta efter ...
lavorare
att jobba
ricordare
att minnas
ancora
fortfarande; igen
quando
när
cosa?
va?
fatto!
färdig; färdigt!
probabilmente
troligen
l'errore
felet
tanti
många; mycket
cominciare
börja
scrivere
att skriva
classico
klassisk
proprio
verkligen; precis; (min) egen
bianco
vit
nero
svart
informare
informera
dietro
bakom
succede
det händer
possibile
möjligt
trovare
att hitta
internet
internet
altro
annat
avere
att ha
migliaia
tusentals
la fine
slutet
fare
att göra
ricevere
att ta emot
quindi
därför; alltså
quale?
vilken?
vorrei
jag skulle vilja
siccome
eftersom
un po'
lite; litegrann
la comunicazione
kommunikationen
sentirsi
att känna (sig)
sentire
att känna; att höra
dovere
att vara tvungen
soprattutto
framför allt
il fatto
faktumet
provare
att prova (på); att bevisa
posso
jag kan; jag skulle kunna; jag får
dire
att säga; att berätta
funzionare
fungera
costruire
att bygga; att konstruera
diverso
olika; omväxlande
infatti
faktiskt; nämligen
l'attenzione
uppmärksamheten
attenzione!
akta dig!
immaginare
att tänka sig
aprire
att öppna
dentro
inne; inomhus
ci sono
det finns (plural)
il colore
färgen
giallo
gul
poi
sedan
verde
grön
prendere
att ta
mangiare
att äta
il gusto
smaken
stesso
samma
devi
du måste
creare
att skapa; att designa
qualcosa
någonting; vad som helst
leggere
att läsa
essere
att vara
anche
också; med
come?
hur?
comunque
förresten; hur som helst
venga!
kom igen!
solo
ensam
perché
varför; därför
l'usato
begagnat
determinare
att bestämma; att slå fast
piuttosto
hellre
blu
blå
ecco!
här!; där!
vedere
att se
qui
här
orribile
hemskt
da
sedan dess; från; vid
nuovo
ny
permesso
tillåtelse; ursäkta
fermare
stoppa
soltanto
endast
c'è
det finns (singular)
un altro
en till
il passo
steget
al momento
just nu
scegliere
att välja
mandare
att skicka
presentare
att presentera
inviare
skicka
chiunque
vem som helst
capire
att förstå
chi?
vem?
parlare
att prata
rivolgersi
att adressera; att vända sig till
il ruolo
rollen
dovrei
jag borde
se
om
per loro
åt dem
per te
till dig
adatto
lämplig
contenere
att innehålla
la parola
ordet
maggio
maj
allora
så (lösning)
maggiore
större
piccolo
liten
passare
passera
la passione
passionen
imparare
att lära sig
il messaggio
meddelandet
matto
galen
portare
att ta med; att bära
i soldi
pengarna
la prossima volta
nästa gång
prossimo
nästa
più
mer; mest
convincere
övertyga
la persona
personen
assumere
att anställa
aggiungere
att lägga till
per esempio
till exempel
l'esempio
exemplet
mentire
att ljuga
la caduta
fallet
cadere
att ramla
in bocca al lupo
lycka till

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd