Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Italien.
125 ord/fraser att lära sig
arrivare
att anlända
il momento
stunden
finalmente!
äntligen!
riuscire
att klara av
mettere
att sätta
da
sedan dess; från; vid
una parte
en del
abbastanza
tillräckligt; ganska; relativt
la moto
motorcykeln
perfetto
perfekt
dove?
vart?
andare
att gå
trovare
att hitta
esistere
att existera
postare
att publicera på sociala medier
comprare
att köpa
primo
första; främsta
parlare
att prata
vendere
att sälja
fantastico!
fantastiskt!
proprio
verkligen; precis; (min) egen
ricercare
att forska; att söka efter
attraverso
genom
vero
sann; äkta
buttare
kasta
il mare
havet
pieno
full
pescare
att fiska
valere
vara värd
bisogna...
måste; man måste...
fare
att göra
preferire
att tycka bättre om
più
mer; mest
il mezzo
medium
anche
också; med
subito
genast
la persona
personen
vedersi
ses; träffas
qui
här
vicino
nära
il mercato
marknaden
privato
privat
sempre
alltid
disposto a
beredd att
trattare
behandla
quindi
därför; alltså
giocare
att spela (ett spel)
ultimo
sista; slutgiltiga
il vantaggio
fördelen
avere
att ha
contattare
kontakta
esplorare
att utforska
di chi
vems
chi?
vem?
guardare
att titta; att titta på
la faccia
ansiktet
scrivere
att skriva
tramite
genom
il messaggio
meddelandet
in tempo
i tid
il tempo
tiden; vädret
reale
verklig; kunglig
devi
du måste
aspettare
att vänta (på)
mai
aldrig; någonsin
quando
när
controllare
att kontrollera
la qualità
kvaliteten
leggero
lätt (vikt)
bene
bra
attento!
var försiktig! (till en man)
attenta!
var försiktig! (till en kvinna)
affidabile
pålitlig
l'amico; l'amica
vännen
quale?
vilken?
cosa?
va?
migliore
bättre
se
om
la voce
rösten
collegare
koppla ihop
lavorare
att jobba
l'università
universitetet
a scuola
i skolan
chiamarsi
att kalla (sig)
chiedersi
att undra
conoscere
att känna (en person); att träffa (för första gången)
molto
mycket; verkligen
qualcosa
någonting; vad som helst
la fortuna
turen
fortunato
tursam
essere
att vara
unico
unik
guadagnare
att tjäna
sicuro
säker
il posto
platsen; sätet
basta!
det räcker!
capire
att förstå
a disposizione
till förfogande; tillgänglig
come?
hur?
prima
före
molti
många
caricare
lasta; ladda
andate
ni går
dare
att ge
dare un'occhiata
ta en titt
tagliare
att skära; att klippa
almeno
åtminstone
possibile
möjligt
pagare
att betala
il passaggio
övergången
gestire
att hantera; att driva (ett företag)
devo
jag måste
valutare
att utvärdera; att fundera på
dai!
kom igen!
caro
dyr
consigliare
råda; ge råd; föreslå
personale
personlig
nuovo
ny
invitare
bjuda in
sotto
under
il video
videon
mandare
att skicka
l'esperienza
erfarenheten; upplevelsen
prossimo
nästa
baciare
att pussa

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd