Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Spania og tilbake.
76 ord/fraser å lære
español
spansk
los padres
foreldrene
la madre
moren
declarar
å erklære
la guerra
krigen
pedir
å bestille
noviembre
November
libre
fri; gratis
durante
i løpet av; i;
el paso
et steg; et skritt (når man går)
definitivamente
helt klart; absolutt
opinar
å uttrykke en mening; å tenke
sobre
på; om; over
el tema
emnet; temaet
completamente
fullstendig
llevar
å ta med; å bære; å ha på (klær)
porque
fordi; siden
una vez
en gang; engang
treinta
tretti; tredve; 30
mejor
bedre
quince
femten
el ejercicio
øvelsen; treningen
contra
mot
normal
normal
también
også
más
mer
el tiempo
tiden; været
importante
viktig
existir
å eksistere
entre
mellom
la cantidad
kvantiteten; summen; beløpet
la tarea
oppgaven; hjemmeleksen
tengo
jeg har
en casa
hjemme
la responsabilidad
ansvaret
trabajar
å jobbe; å arbeide
la cosa
tingen
pasar
å sende; å videresende
la tarde
ettermiddagen; (tidlig) kvelden
un poquito
litt
necesitar
å trenge
suspender
å ikke bestå (en eksamen); å suspendere
la importancia
viktigheten
la cuestión
spørsmålet; saken
el punto de vista
standpunktet; ståstedet; perspektivet
la vista
utsikten
el profesor; la profesora
professoren; læreren
el caso
saken; tilfellet
necesario
nødvendig
el trabajo
jobben
la clase
klassen
el número
nummeret
crear
å skape
el tren
toget
un estado
en stat
la parte
delen
ahora
la falta
feilen (sport);
siempre
alltid
imaginar
å forestille (seg)
salir
å gå ut
jugar
å spille; å leke
general
generell
ido
borte
el estudio
studien
la cara
ansiktet
en la escuela
på skolen
aprender
å lære
deberías
du burde (entall uformell)
algo
noe; hva som helst
sin
uten
poner
å legge; å putte
estudiar
å studere
la educación
utdannelsen; utdanningen
conseguir
å få (tak i); å skaffe seg
ganar
å vinne; å tjene; å oppnå

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre