Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Spania og tilbake.
85 ord/fraser å lære
público
offentlig
convertirse
å bli (noe); å bli til ...
el pueblo
landsbyen
dos mil
to tusen; 2000
veinte
tjue; tyve; 20
tener
å ha
sesenta
seksti
desde
siden
seguir
å følge; å fortsette
el método
metoden
la familia
familien
el papel
papiret; rollen
empezar
å begynne; å starte
más
mer
el sueño
drømmen; søvnen
la escuela
skolen
la calidad
kvaliteten
realmente
virkelig; veldig
porque
fordi; siden
el material
materialet
muy
veldig
el número
nummeret
por ejemplo
for eksempel
rápido
rask; raskt; fort;
largo
lang
enorme
enorm; diger
la hora
timen
la operación
operasjonen
decir
å si; å fortelle; å påstå
venir
å bli med; å komme
de repente
plutselig
así
sånn her; sånn der
aprender
å lære
recibir
å motta
la serie
serien
entonces
da; så
el tesoro
skatten
el pasado
fortiden
hacer
å gjøre; å lage
yo solo
meg selv (alene, for meg selv)
sobre
på; om; over
la cifra
sifferet
la ayuda
hjelpen
saber
å vite (et faktum)
cosas
ting
fácil
lett; enkelt
la medida
målingen
nuevo
ny
la intención
intensjonen; hensikten
el cambio
forandringen
la educación
utdannelsen; utdanningen
la parte
delen
el norte
nord
el año
året
la población
befolkningen
local
lokal
aumentar
å øke
la coma
komma, punkt (i tall)
unos pocos
noen få; noen
aún
fortsatt; enda
llegar
å ankomme
existir
å eksistere
el sistema
systemet
privado
privat
Madrid
Madrid
gastar
å bruke (penger)
la mancha
flekken
la comunidad
samfunnet; fellesskapet
sufrir
å lide
el proceso
prosessen
el proyecto
prosjektet
el trabajo
jobben
diferente
ulik; forskjellig
llevar
å ta med; å bære; å ha på (klær)
la vida
livet
trabajar
å jobbe; å arbeide
tradicional
tradisjonell
un tipo de ...
en type ... ; en slags ...
la madre
moren
antes
før
malo
dårlig
ahora
entre
mellom
lograr
å oppnå
el momento
øyeblikket

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre