Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Spania og tilbake.
73 ord/fraser å lære
basar
å basere
el proyecto
prosjektet
un poco
litt
tradicional
tradisjonell
dentro
inn i; på innsiden; i
existir
å eksistere
central
sentral
el interés
interessen
el tema
emnet; temaet
permitir
å tillate
poder
kan; å være i stand til
justo
rettferdig
el profesor; la profesora
professoren; læreren
cosas
ting
importante
viktig
desarrollar
å utvikle
alcanzar
å nå
el libro
boken
cerrar
å lukke
la fuente
kilden; fontenen
la información
informasjonen
las noticias
nyhetene
el vídeo
videoen
desde
siden
el artículo
artikkelen
hay
det er
salir
å gå ut
un tipo de ...
en type ... ; en slags ...
la investigación
etterforskningen
por ejemplo
for eksempel
el ejemplo
eksempelet
quinto
femte; 5.
sexto
sjette
parar
å stoppe
la base
basen
la pregunta
spørsmålet
europeo
Europeisk
el beneficio
fordelen; goden
el suelo
gulvet; bakken
el papel
papiret; rollen
dejar
å la; å slutte; å forlate (noe)
simplemente
helt enkelt; bare
el momento
øyeblikket
devolver
å returnere (noe)
el examen
eksamen
principalmente
hovedsakelig
la comunicación
kommunikasjonen
entre
mellom
porque
fordi; siden
trabajar
å jobbe; å arbeide
el equipo
teamet; laget
también
også
el tiempo
tiden; været
más o menos
mer eller mindre
tengo
jeg har
la guía
guideboken; reisehåndboken
el error
tabben; feilen
incluso
selv; enda
el trabajo
jobben
el producto
produktet
mejor
bedre
aprender
å lære
la cara
ansiktet
la ciudad
byen
tocar
å røre; å spille (et instrument)
el miembro
medlemmet
el grupo
gruppen
llevar
å ta med; å bære; å ha på (klær)
la parte
delen
la respuesta
svaret; responsen
ponerse
å kle på (seg)
intentar
å prøve (å gjøre noe)
la curiosidad
nysgjerrigheten

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre