Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Spania og tilbake.
77 ord/fraser å lære
grande
stor
la persona
personen
quedarse
å bli (værende); å forbli
mismo
samme
la base
basen
tener
å ha
bueno
god
la relación
forholdet
los demás
de andre
sobre
på; om; over
realmente
virkelig; veldig
el concepto
konseptet
difícil
vanskelig
el amor
kjærlighet(en)
mejor
bedre
dejar
å la; å slutte; å forlate (noe)
la palabra
ordet
pensar
å tenke; å vurdere
por ejemplo
for eksempel
el ejemplo
eksempelet
alguien
noen
el caso
saken; tilfellet
¡claro!
selvfølgelig!
limpio
ren
el pelo
håret
comprar
å kjøpe
el collar
halskjedet
orgulloso
stolt
a menudo
ofte
decir
å si; å fortelle; å påstå
cosas
ting
parecer
å virke (som); å fremstå (som); å se ut (som)
guapo
pen
tengo
jeg har
la edad
alder
el color
fargen
el perrito
valpen
esperar
å vente; å håpe
ahora
permitir
å tillate
aceptar
å akseptere; å godta
el efecto
effekten
intentar
å prøve (å gjøre noe)
sentir
å føle (noe)
sano
sunn (person); frisk
a veces
noen ganger
una vez
en gang; engang
hacer
å gjøre; å lage
la vista
utsikten
salir
å gå ut
largo
lang
la vida
livet
reflejar
å reflektere
el espejo
speilet
la imagen
bildet
así
sånn her; sånn der
porque
fordi; siden
conocer
å møte; å treffe; å kjenne (en person)
la cara
ansiktet
recibir
å motta
creer
å tenke; å tro; å mene; å synes
imaginar
å forestille (seg)
los padres
foreldrene
la educación
utdannelsen; utdanningen
la manera
måten (å gjøre noe på)
mostrar
å vise
ni siquiera
ikke engang
preparar
å forberede
mirar
å se
volver
å være tilbake
cambiar
å endre; å forandre
hacia
mot
el barco
skipet; båten
mudarse
å flytte (hus)
la pareja
paret; partneren
el amigo; la amiga
vennen; venninnen
el país
landet

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre