Leksjoner i spansk

Lær spansk fra
BBC News Mundo med Memrise!

Lær spansk vokabular fra videoen «Covid-symptomer nå», med Memrise’ innfødte spansktalende.
Lær spansk vokabular fra videoen «Covid-symptomer nå», med Memrise’ innfødte spansktalende.
112 ord/fraser å lære
recientemente
nylig
más
mer
probable
sannsynlig
la fiebre
feberen
perder
å tape; å miste (f.eks. bussen)
porque
fordi; siden
ahora
mismo
samme
aparecer
å møte opp; å dukke opp
China
Kina
casi
nesten
el año
året
seguro
trygg; sikker
hablar
å snakke; å fortelle
llevar
å ta med; å bære; å ha på (klær)
el millón
millionen
el mundo
verden
el mes
måneden
deber
må; å skylde
por ejemplo
for eksempel
el ejemplo
eksempelet
menos
mindre
una vez
en gang; engang
rápido
rask; raskt; fort;
también
også
hay
det er
cambiar
å endre; å forandre
empezar
å begynne; å starte
común
vanlig
la pérdida
tapet
ido
borte
desarrollar
å utvikle
un tipo de ...
en type ... ; en slags ...
el efecto
effekten
saber
å vite (et faktum)
reconocer
å gjenkjenne; å kjenne igjen
importante
viktig
poder
kan; å være i stand til
entre
mellom
actual
nåværende
tener
å ha
el dolor
smerten
la cabeza
hodet; sinnet
la nariz
nesen; nesa
seco
tørr
podría
jeg kunne (forslag)
sentir
å føle (noe)
la voz
stemmen
el ojo
øyet
así
sånn her; sånn der
reflejar
å reflektere
el informe
rapporten
basar
å basere
la persona
personen
dar
å gi
positivo
positiv
los datos
dataene
aplicar
å påføre; å anvende
analizar
å analysere
el apoyo
støtten
el sistema
systemet
el sistema de salud
helsevesenet
la salud
helse(n)
público
offentlig
el riesgo
risikoen
el riesgo de ...
faren for ...
la enfermedad
sykdommen
durar
å ta (tid); å vare
general
generell
parecer
å virke (som); å fremstå (som); å se ut (som)
la gripe
influensaen
el resfriado
forkjølelsen
afectar
å påvirke
sobre
på; om; over
imposible
umulig
dejar
å la; å slutte; å forlate (noe)
preocuparse
å bekymre; å bry (seg om noen)
proteger
å beskytte
la manera
måten (å gjøre noe på)
el momento
øyeblikket
aún
fortsatt; enda
sufrir
å lide
el conocimiento
kunnskapen
largo
lang
el estudio
studien
publicar
å publisere; å poste (sosiale media)
la revista
magasinet; ukebladet
incluso
selv; enda
la infección
infeksjonen
reducir
å redusere
tras
bak; etter
creen
de tenker; de mener
explicar
å forklare
el vídeo
videoen
tan
tengo
jeg har
el resultado
resultatet
mejor
bedre
la opción
muligheten
mantener
å vedlikeholde
sano
sunn (person); frisk
ayudar
å hjelpe
entender
å forstå
presentar
å presentere; å introdusere
último
sist; siste; endelig
la pregunta
spørsmålet
el tema
emnet; temaet
siempre
alltid
olvidar
å glemme
llegar
å ankomme
nuevo
ny
próximo
neste
112 ord/fraser å lære
recientemente
nylig
más
mer
probable
sannsynlig
la fiebre
feberen
perder
å tape; å miste (f.eks. bussen)
porque
fordi; siden
ahora
mismo
samme
aparecer
å møte opp; å dukke opp
China
Kina
casi
nesten
el año
året
seguro
trygg; sikker
hablar
å snakke; å fortelle
llevar
å ta med; å bære; å ha på (klær)
el millón
millionen
el mundo
verden
el mes
måneden
deber
må; å skylde
por ejemplo
for eksempel
el ejemplo
eksempelet
menos
mindre
una vez
en gang; engang
rápido
rask; raskt; fort;
también
også
hay
det er
cambiar
å endre; å forandre
empezar
å begynne; å starte
común
vanlig
la pérdida
tapet
ido
borte
desarrollar
å utvikle
un tipo de ...
en type ... ; en slags ...
el efecto
effekten
saber
å vite (et faktum)
reconocer
å gjenkjenne; å kjenne igjen
importante
viktig
poder
kan; å være i stand til
entre
mellom
actual
nåværende
tener
å ha
el dolor
smerten
la cabeza
hodet; sinnet
la nariz
nesen; nesa
seco
tørr
podría
jeg kunne (forslag)
sentir
å føle (noe)
la voz
stemmen
el ojo
øyet
así
sånn her; sånn der
reflejar
å reflektere
el informe
rapporten
basar
å basere
la persona
personen
dar
å gi
positivo
positiv
los datos
dataene
aplicar
å påføre; å anvende
analizar
å analysere
el apoyo
støtten
el sistema
systemet
el sistema de salud
helsevesenet
la salud
helse(n)
público
offentlig
el riesgo
risikoen
el riesgo de ...
faren for ...
la enfermedad
sykdommen
durar
å ta (tid); å vare
general
generell
parecer
å virke (som); å fremstå (som); å se ut (som)
la gripe
influensaen
el resfriado
forkjølelsen
afectar
å påvirke
sobre
på; om; over
imposible
umulig
dejar
å la; å slutte; å forlate (noe)
preocuparse
å bekymre; å bry (seg om noen)
proteger
å beskytte
la manera
måten (å gjøre noe på)
el momento
øyeblikket
aún
fortsatt; enda
sufrir
å lide
el conocimiento
kunnskapen
largo
lang
el estudio
studien
publicar
å publisere; å poste (sosiale media)
la revista
magasinet; ukebladet
incluso
selv; enda
la infección
infeksjonen
reducir
å redusere
tras
bak; etter
creen
de tenker; de mener
explicar
å forklare
el vídeo
videoen
tan
tengo
jeg har
el resultado
resultatet
mejor
bedre
la opción
muligheten
mantener
å vedlikeholde
sano
sunn (person); frisk
ayudar
å hjelpe
entender
å forstå
presentar
å presentere; å introdusere
último
sist; siste; endelig
la pregunta
spørsmålet
el tema
emnet; temaet
siempre
alltid
olvidar
å glemme
llegar
å ankomme
nuevo
ny
próximo
neste
Lær spansk med leksjoner inspirert av YouTube-innholdet du liker
Spanske videoer av emner du er interessert i
Spanske videoer av emner du er interessert i
Forbedre spansken din raskere
Gjort om til Memrise-leksjoner
Gjort om til Memrise-leksjoner
Lær spansk med leksjoner inspirert av YouTube-innholdet du liker
Spanske videoer av emner du er interessert i
Spanske videoer av emner du er interessert i
Forbedre spansken din raskere
Gjort om til Memrise-leksjoner
Gjort om til Memrise-leksjoner
Memrise lager oppslukende språkleksjoner basert på tusenvis av videoer med morsmålstalere fra YouTube, TikTok og mer! Uansett hvilke interesser og lidenskaper du har, har vi en leksjon for deg. Teknologien vår trekker ut det viktigste ordforrådet fra disse videoene og legger det inn i unike språkleksjoner, slik at du kan forbedre spansk-kunnskapene dine.