1. Lære engelsk
  2. Engelskkurs
  3. Samfunn
  4. St. Patricks dagens opprinnelse

Leksjoner i engelsk

St. Patricks dagens opprinnelse

  1. Lære engelsk
  2. Engelskkurs
  3. Samfunn
  4. St. Patricks dagens opprinnelse
Leksjoner i engelsk

St. Patricks dagens opprinnelse

Begynn økt

Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Storbritannia og tilbake.
102 ord/fraser å lære
people
mennesker; folk
a world
en verden
to celebrate
å feire
to like
å like
Ireland
Irland
New York
New York
Tokyo
Tokyo
Japan
Japan
to hold
å holde
enormous
enorm
giant
kjempe; gigant; kjempestor
even
til og med; jevn
to use
å bruke
to turn
å vende, å snu; å svinge
to dye
å farge
a river
ei elv
green
grønn
an island
en øy
long
lang; lenge
a surprise
en overraskelse
to know
å vite; å kjenne
born
født
rather than
heller enn
to choose
å velge
to go
å gå; å dra
could
kunne
to say
å si
a teenager
en tenåring
across
over; tvers over; på tvers
a slave
en slave
to put
å legge; å sette; å stille; å plassere
to work
å jobbe; å arbeide
lonely
ensom; alene
afraid
redd
help
hjelp; hjelpe
a night
en natt
a ship
et skip
ready
klar
to take
å ta
a home
et hjem
courage
mot; tapperhet
a coast
en kyst
really
virkelig; veldig
to find
å finne
a family
en familie
time
tid
to become
å bli
a priest
en prest
around
rundt; rundt om
another
en annen; en til
a dream
en drøm
to return
å returnere; å komme tilbake
a sign
et skilt; et tegn
to spread
å spre; å fordele
a bishop
en biskop
easy
lett; enkel
a place
et sted; en plass
to convert
å konvertere
Christianity
kristendommen
a means
et middel
already
allerede
religion
religion
different
forskjellig; ulik; annerledes
a matter
en sak
constant
konstant
a danger
en fare
still
fortsatt; stadig; fremdeles
foreign
fremmed; utenlandsk
wide
bred; vid
wherever
hvor som helst; hvor enn
popular
populær
jealous
sjalu
a book
en bok
towards
imot
to end
å slutte; å ende; å avslutte
life
liv; livet
early
tidlig
though
selv om; skjønt; til tross for
written
skrevet
to believe
å tro (på ... ); å mene
clear
klar
an idea
en idé
a bit
litt; en bit
back
tilbake; rygg
dead
død
a fact
et faktum
many
mange
a legend
en legende
used
brukt; anvendt
to teach
å undervise
a meaning
en betydning
a story
en historie; en fortelling
responsible
ansvarlig
driving
kjøring; kjører
never
aldri
a group
en gruppe
completely
fullstendig; helt
deeply
dypt; inderlig
safety
sikkerhet
suddenly
plutselig
lost
gått seg bort; på villspor; mistet; fortapt; tapt
to hope
å håpe

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre