Oversikt over økt

Fordyp deg i denne økten nå, og på fem minutter er du på den andre siden, og føler at du har reist til Storbritannia og tilbake.
225 ord/fraser å lære
disappointing
skuffende
disappointed
skuffet
practice
øvelse; øve; praksis
everything
alt
to need
å trenge; å ha behov for; å behøve
to stay
å bli
like
som (sammenligning); like
to like
å like
only
kun; bare
ever
noensinne; noen gang
small
liten; små
time
tid
into
inn i
green
grønn
new
ny; nytt
a world
en verden
to solve
å løse
first
først; første; 1.
to make
å lage
to make it
å klare det
worse
dårligere; verre
this
denne; den her; dette; det her
science
vitenskap; forskning
fiction
fiksjon
possible
mulig
great
kjempebra; flott; fantastisk; stor
human
menneske; menneskelig
some
noe; noen; litt
space
verdensrommet; plass; rom
May
mai
may
å kanskje komme til (usannsynlig)
that
den; den der; det; det der; som
so
quick
rask; fort
quickly
raskt; fort
it
den; det
dry
tørr
no
nei; ingen
soil
jord
to grow
å vokse; å dyrke; å øke
anything
noe; ingenting; hva som helst; noe som helst
thin
tynn
high
høy
to turn
å vende, å snu; å svinge
to give
å gi
similar
lignende
Earth
Jorden
tiny
bitte liten
under
under
pressure
trykk; press
to create
å skape; å lage; å opprette
then
så; da; deretter
the ground
bakken
to be
å være
weather
vær
a thing
en ting; en greie
on the surface
på overflaten
all
alle; all; alt
difficult
vanskelig; krevende
big
stor
easy
lett; enkel
ago
siden
nice
hyggelig; fin; fint; flott
rich
rik
severe
alvorlig
away
borte
until
inntil; til
wind
vind
today
i dag
water
vann
deep
dyp
enough
nok
very
veldig
enormous
enorm
red
rød
as well
også
free
gratis; fri
these
disse
them
dem
useful
nyttig; brukbar
which
hvilken; som
short
kort
to want
å ville; å ønske
the best one
den beste
a way
en vei; en måte
to do
å gjøre
that would be ...
det ville være ...
to put
å legge; å sette; å stille; å plassere
most
mest; de fleste
power
makt; kraft; strøm
powerful
mektig
able
i stand til
to produce
å produsere
second
andre; 2.
twice
to ganger
to use
å bruke
glasses
briller; glass
energy
energi
the United States
USA; De Forente Stater
every
hver
top
topp; første
to get
å få
hot
varm; sterk
current
nåværende; gjeldende
over
over
bright
klar; klok; lyssterk
to look
å se
look at that
se på den; se på det
after
etter
cool
kult; kjølig
strange
merkelig; rar
snow
snø
still
fortsatt; stadig; fremdeles
a cold
en forkjølelse
cold
kald
point
komma (i tall); poeng; punkt; peke
happy
glad; lykkelig
effective
effektiv
even
til og med; jevn
rain
regn
entire
hele
might
å kanskje komme til (usannsynlig)
clean
ren; ryddig
to take
å ta
spare
overskudd; til overs; reserve
near
nær; nærme
nearly
nesten
hard
hard; vanskelig
to add
å tilføye; å legge til
a lot of ...
mange; mye
sad
trist; lei seg
important
viktig
importance
viktighet
large
stor
almost
nesten
entirely
helt
just
bare
to move
å flytte; å bevege; å røre (seg)
to suck
å suge
to send
å sende
individual
individuell
few
to complete
å fullføre
completely
fullstendig; helt
more
mer; flere
to have
å ha
in detail
i detaljer; detaljert
another
en annen; en til
a century
et århundre
right
riktig; høyre
black
svart; sort
old
gammel
better
bedre
to fill
å fylle
life
liv; livet
between
mellom
suddenly
plutselig
probably
sannsynligvis; antakeligvis
young
ung
without
uten
to become
å bli
food
mat
fish
fisk
maybe
kanskje
will
å ville; å komme til; vilje
land
jord (man eier); land
to wait
å vente
successful
suksessfull; vellykket
heat
varme; hete
sort of
på en måte
dark
mørk; mørke
to bring
å ta med; å bringe
since
siden
perfect
perfekt
eventually
til slutt
tall
høy
fast
rask; hurtig
to prevent
å forebygge; å forhindre
too much
for mye
key
nøkkel
to die
å dø
to see
å se
other
andre; annen; annet
available
ledig; tilgjengelig
finally
endelig
blue
blå
long
lang; lenge
there
der
there is
det er
a problem
et problem
dangerous
farlig
health
helse; sunnhet
final
siste; endelige
huge
kjempestor; diger
ahead
foran
work
jobb; arbeid
ten
ti; 10
towards
imot
physics
fysikk
physical
fysisk
such
så; slik
a project
et prosjekt
to help
å hjelpe
a series
en serie; en rekke
to build
å bygge
friendly
vennlig
popular
populær
maths
matematikk
access
adgang; tilgang
a hand
en hånd
because
fordi; siden
something
noe
one
et; en; én; 1
same
samme
behind
bak
always
alltid; bestandig
to find
å finne
to learn
å lære
to offer
å tilby
people
mennesker; folk
annual
årlig
to love
å elske; å være glad i
love
kjærlighet; elske
research
forskning
knowledge
kunnskap; viten

Søk etter #innhold du foretrekker

Lær å snakke om det du faktisk interesserer deg for
Se videoer
Over 48 000 videoer med morsmålstalere
Lær ordene
Vi lærer deg ordene fra videoene
Chat med MemBot
Øv deg på å snakke med AI-språkpartneren vår
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Lær
Memorer ordforråd
Fordyp deg
Forstå folk
Med Memrise’ hemmelige oppskrift
Kommuniser
Bli forstått av andre