Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Spanje en weer terug bent gereisd.
98 te leren woorden/zinnen
un poquito
een beetje
el mercado
de markt
español
Spaans
venir
(mee)komen
la universidad
de universiteit
conocer
leren kennen; kennen (een persoon)
el derecho
het recht
cambiar
veranderen; wijzigen
sobre
over
más
meer
importante
belangrijk
las ganas
de zin; het verlangen (om iets te doen)
porque
omdat
próximo
volgende
el domingo
zondag
un día
een dag
internacional
internationaal
el trabajador
de arbeider
no lo sé
ik weet het niet
una vez
ooit; een keer
la vida
het leven
todavía
nog (steeds)
otro; otra
ander; andere
la opción
de optie
en casa
thuis
dormir
slapen
oye
hoi
el futuro
de toekomst
un poco
een beetje
colocar
plaatsen
debería
ik zou moeten; hij zou moeten; zij zou moeten
el autónomo
de zelfstandige
mejor
beter
tener
hebben
¡claro!
natuurlijk!
la cosa
het ding
libre
vrij
el concepto
het concept
contar
tellen
medio
half
viejo
oud
el color
de kleur
tengo
ik heb
la verdad
de waarheid
pensar
denken
el hombre
de man
vale
oké
el niño; la niña
de jongen; het meisje
el plan
het plan
veinte
twintig; 20
el euro
de euro (€)
peor
slechter
también
ook
hacer
doen; maken
lo que sea
wat dan ook
ido
weg
el lío
de troep; het lastig parket
siempre
altijd
pagar
betalen
los impuestos
de belastingen
quiero
ik wil
la persona
de persoon
la noche
de avond; de nacht
mismo
dezelfde; hetzelfde
entonces
dan
queréis
jullie willen
quedar
nakomen
acabar
eindigen; afmaken
montar
rijden, berijden
la madre
de moeder
la cámara
de camera
robar
stelen; beroven
seco
droog
cosas
dingen
la cola
de staart
la gente
de mensen
desde
sinds
la oficina
het kantoor
ha dicho
heeft gezegd
practicar
oefenen
Navidad
Kerstmis
el verano
de zomer
el interés
het belang; de interesse
detrás
achter
la parte
het deel
preparar
(voor)bereiden
el adulto; la adulta
de volwassene
sin
zonder
un tipo de ...
een soort ...
social
sociaal
conformarse
schikken; zich neerleggen
profesional
professioneel
desear
wensen
esperar
(af)wachten
seguir
volgen; doorgaan
afectar
raken; beïnvloeden
algo
iets
sesenta
zestig

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen