Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Spanje en weer terug bent gereisd.
119 te leren woorden/zinnen
necesitar
nodig hebben
básico
essentieel; fundamenteel; basis
la coma
komma
el millón
de miljoen
la persona
de persoon
la situación
de situatie
quinto
vijfde; 5e
el país
het land
la unión
de unie
europeo
Europees
más
meer
pobre
arm
sin
zonder
contar
tellen
subir
beklimmen; omhoog gaan
el precio
de prijs
la luz
het licht
el año
het jaar
la mitad
de helft
el sueldo
het salaris
pagar
betalen
el alquiler
de huur
siempre
altijd
la palabra
het woord
treinta
dertig; 30
la parte
het deel
un estado
een staat
hacia
richting
el ciudadano
de burger
el derecho
het recht
recibir
ontvangen
los ingresos
het inkomen
importar
uitmaken; van belang zijn
el dinero
het geld
llegar
aankomen
igual
gelijk; hetzelfde
mismo
dezelfde; hetzelfde
querido; querida
beste; beste
las ganas
de zin; het verlangen (om iets te doen)
irse
gaan (zich) ...
la mayoría
de meerderheid
el planeta
de planeet
creen
ze denken; ze geloven
la manera
de manier; de wijze
entonces
dan
África
Afrika
la economía
de economie
democrático
democratisch
el gas
het gas
crítico
kritiek; kritisch
venir
(mee)komen
el método
de methode
la ayuda
de hulp
el interés
het belang; de interesse
político
politiek
la prueba
het bewijs; de test
el resultado
het resultaat
muy
erg; heel; zeer
disparar
schieten
demostrar
bewijzen; laten zien; aantonen
podría
zou kunnen
tratar
behandelen
la salud
de gezondheid
la educación
de opvoeding; het onderwijs; de opleiding
el acceso
de toegang
discutir
discussiëren, ruzieën
por ejemplo
bijvoorbeeld
el ejemplo
het voorbeeld
el caso
de zaak
comprobar
checken; controleren
pesar
wegen
mejorar
verbeteren
el fondo
de bodem
la especie
de soort
aplicar
toepassen
la región
de regio
desde
sinds
ochenta
tachtig
el efecto
het effect
la tasa
de heffing; de prijs
permitir
toestaan
la hora
het uur
el trabajo
de baan; het werk
mayor que ...
groter dan ...
la versión
de versie
famoso
beroemd
la medida
de maatregel
contener
bevatten
intentar
(iets) proberen
reducir
verminderen
la diferencia
het verschil
poner
zetten; plaatsen; leggen
la condición
de voorwaarde
específico
specifiek
la cantidad
de hoeveelheid
entre
tussen
sesenta
zestig
el euro
de euro (€)
quince
vijftien
imaginar
inbeelden; voorstellen
tener
hebben
el hijo
de zoon
menos
minder
el mes
de maand
proponer
voorstellen
los impuestos
de belastingen
negativo
negatief
sobre
over
el sistema
het systeem
acabar
eindigen; afmaken
aunque
hoewel; ook al
ser
zijn
eliminar
verwijderen
rico
rijk
el futuro
de toekomst
quizás
misschien; wellicht
solucionar
oplossen
la empresa
het bedrijf; de firma
el trabajador
de arbeider

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen