Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Frankrijk en weer terug bent gereisd.
86 te leren woorden/zinnen
bonjour
goedemorgen; goedendag
je m'appelle ...
ik heet ...
appeler
bellen; roepen
jeune
jong
avec
met
réussir
slagen (voor een examen)
tous
alle; iedereen
le pays
het land
le monde
de wereld
sans
zonder
en fait
eigenlijk; in feite
rien
niets
la vie
het leven
prendre
nemen
un kilomètre
een kilometer
autour
rond(om)
un jour
een dag
raconter
vertellen
par exemple
bijvoorbeeld
prêt
klaar
le bateau
de boot; het schip
parce que
omdat
plein
vol
attaquer
aanvallen
parvenir
bereiken; aankomen
écoute ...
luister...
quand ?
wanneer?
premier
eerste
voyager
reizen
la voix
de stem
comment?
hoe?
voir
zien; snappen
regarder
kijken naar
une chose
een ding
trouver
vinden
un homme
een man
voilà
alsjeblieft; kijk eens aan
seul
alleen
l'esprit
de geest
apprendre
leren
comprendre
begrijpen
passer
passeren
le temps
de tijd; het weer
la langue
de taal; de tong
c'est comme ça
zo is het nu eenmaal
remarquer
opmerken
jouer
spelen
économique
economisch
en stock
voorradig
dépenser
uitgeven; spenderen
compter
tellen
le dollar
de dollar ($)
la nourriture
het eten
le visa
het visum
expliquer
uitleggen
dormir
slapen
l'hôtel
het hotel
le restaurant
het restaurant
je fais
ik doe; ik maak
l'âge
de leeftijd
un peu
een beetje
rendre
teruggeven
le jus
het sap
forcer
dwingen
maintenant
nu
principalement
hoofdzakelijk
la fenêtre
het raam
les gars
de jongens
je peux
ik kan
il faut
moeten
avoir peur
bang zijn
pendant
tijdens; gedurende
pas très
niet erg
retrouver
terugvinden
honnête
eerlijk
entre
tussen
les deux
beide
les yeux
de ogen
troisième
derde
le voyage
de reis
le centre
het centrum; het midden
important
belangrijk
vrai
waar
la Terre
de aarde
une année
een jaar
la route
de weg

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen