Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Frankrijk en weer terug bent gereisd.
134 te leren woorden/zinnen
illégal
illegaal
travailler
werken
le truc
de dingen
jamais
nooit
parler
spreken; praten
nouveau
nieuw
le service
de dienst
collaborer
samenwerken
bienvenue
welkom
le placard
de kast
le produit
het product
la collection
de verzameling
recevoir
ontvangen
sembler
lijken; schijnen
franchement
ronduit
la pièce
het vertrek (kamer); de munt; het toneelstuk
fier
trots
seul
alleen
acheter
kopen
une marque
een merk
le luxe
de luxe
ressentir
voelen; ervaren
le besoin
de behoefte
tout le temps
altijd
porter
dragen
envoyer
zenden; sturen
s'habiller
aankleden
un peu
een beetje
comme
als
une promotion
een promotie
le mois
de maand
avant
voor
trouver
vinden
classique
klassiek
le bracelet
de armband
un modèle
een model
vendre
verkopen
moins cher
goedkoper
original
origineel
une publicité
een advertentie
un délit
een misdrijf
valoir
waard zijn
l'an
het jaar
la prison
de gevangenis
une amende
een boete
l'affaire
de (rechts)zaak; de handel; de deal
voir
zien; snappen
en bas
beneden
vrai
waar
proposer
voorstellen; aanbieden
la communauté
de gemeenschap
promouvoir
bevorderen
la chemise
het overhemd
l'article
het artikel
courant
gebruikelijk; alledaags
donner
geven
responsable
verantwoordelijk
fournir
voorzien van
le contrat
het contract
de retour
terug
l'agence
het kantoor; het agentschap
protester
protesteren
apparaître
verschijnen
après
na
une signature
een handtekening
vérifier
checken; controleren
un carré
een vierkant
valider
valideren
propre
schoon
un terme
een term
une merde
een drol; waardeloos; onzin
bannir
verbannen; blokkeren
la suite
de navolging
la publication
de publicatie
arrêter
stoppen; arresteren
contrôler
controleren
passer
passeren
la victime
het slachtoffer
le problème
het probleem
un déplacement
een verplaatsing
une dizaine
een tiental
un autre
een ander(e); nog een
vanter
loven
boucler
gespen
utiliser
gebruiken
le nom
de naam
encore
nog steeds; nog altijd; weer; opnieuw
le conseil
het advies; de raad
le mérite
verdienste
l'enthousiasme
het enthousiasme
un pari
een weddenschap
génial
super
rien
niets
perdre
verliezen
strictement
strikt
affirmer
beweren
continuer
doorgaan
longtemps
een lange tijd
vouloir
willen
plaire
bevallen; waarderen
sentir
ruiken; voelen; aanvoelen
piéger
vangen; erin luizen
le sens
de zin; het gevoel
un élément
een element
la réponse
het antwoord
tuer
doden; vermoorden
le travail
het werk; de baan
cool
cool
l'enfant
het kind
le jeu
het spel
accepter
accepteren
le lendemain
de volgende dag
beaucoup
veel
le lycée
de middelbare school (bovenbouw)
échapper
ontsnappen
la vigilance
de waakzaamheid
un partenariat
een partnerschap
interrompre
onderbreken
la semaine
de week
inviter
uitnodigen
attaquer
aanvallen
le taux
het percentage; het tempo
une marge
een marge
une erreur
een fout
petit
klein
d'accord
oké
éviter
vermijden
suspendre
opschorten
jeune
jong
faire
doen; maken
avoir
hebben
loin
weg
la contrefaçon
de vervalsing
un influenceur; une influenceuse
een influencer; een influencer

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen