Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Frankrijk en weer terug bent gereisd.
108 te leren woorden/zinnen
la température
de temperatuur
un virus
een virus
l'animal
het dier
disparaître
verdwijnen
une émeute
een rel
éclater
barsten
une période
een periode
la sécheresse
de droogte
une catastrophe
een ramp
par rapport à
ten opzichte van; in vergelijking met
l'air
de lucht
le mal
het kwaad; de pijn
surtout
vooral; bovenal
arriver
aankomen; arriveren
baisser
verlagen
une émission
een programma; eenuitzending
la politique
de politiek; het beleid
le climat
het klimaat
réfléchir
nadenken over; reflecteren
comment
hoe
pouvoir
kunnen; mogen
le réchauffement
de opwarming
lire
lezen
l'étude
de studie
penser
denken
rester
blijven
un degré
een graad
une hypothèse
een hypothese
exister
bestaan
nécessiter
nodig hebben
un scénario
een scenario; een script
la stratégie
de strategie
une adaptation
een aanpassing
optimiste
optimistisch
pire
slechtst
évoquer
oproepen; verwijzen naar
pourtant
toch; echter
une conséquence
een gevolg
l'été
de zomer
apparaître
verschijnen
extrêmement
extreem
chaud
warm; heet
devenir
worden
la mer
de zee
augmenter
toenemen; harder zetten (volume)
un mètre
een meter
en particulier
in het bijzonder
une station
een positie; een standpunt
manquer
missen (iets, iemand)
la neige
de sneeuw
connaître
kennen
la tempête
de storm
la pluie
de regen
intense
intens
la ville
de stad
l'eau
het water
déborder
overstromen
le système
het systeem
se rappeler
zich herinneren
l'orage
het onweer
la bouche
de mond
le métro
de metro
la piscine
het zwembad
profiter
genieten
un cas
een geval
abandonner
opgeven; verlaten
la culture
de cultuur
le blé
de tarwe
remplacer
vervangen
le gâteau
de taart
un fruit
een vrucht
parfois
soms
le vin
de wijn
amer
bitter
une répercussion
een repercussie
tout le monde
iedereen
vouloir
willen
le risque
het risico
le problème
het probleem
la capacité
de capaciteit
financier
financieel
acheter
kopen
tandis que
terwijl; hoewel
un conflit
een conflict
autour
rond(om)
la ressource
de hulpbron
un affrontement
een confrontatie
les autres
de anderen
la mobilisation
de mobilisatie
le sentiment
het gevoel
une injustice
een onrecht
surmonter
overwinnen
la menace
de bedreiging
falloir
nodig hebben
d'abord
ten eerste
nouveau
nieuw
un modèle
een model
économique
economisch
touristique
toeristisch
énergétique
energiek
atténuer
verzachten; verlichten
diminuer
verminderen
retenir
vasthouden
l'homme
de man
survivre
overleven
la question
de vraag; de kwestie
aujourd'hui
vandaag
laisser
laten

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen