1. Frans Leren
  2. Cursus Frans
  3. Sport
  4. Een nieuwe professional in het Franse wielrennen

Franse les:

Een nieuwe professional in het Franse wielrennen

  1. Frans Leren
  2. Cursus Frans
  3. Sport
  4. Een nieuwe professional in het Franse wielrennen
Franse les:

Een nieuwe professional in het Franse wielrennen

Les starten

Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Frankrijk en weer terug bent gereisd.
112 te leren woorden/zinnen
sous
onder
le chemin
de manier; het pad
le terrain
het terrein
l'entraînement
de training
hiver
de winter
troisième
derde
le championnat
het kampioenschap
Europe
Europa
la victoire
de overwinning
cette année
dit jaar
une année
een jaar
un poids
een gewicht
montrer
tonen; laten zien
perdu
verloren; verdwaald
un réflexe
een reflex; een instictieve reactie
intéressant
interessant
l'approche
de aanpak
une ambition
een ambitie
plutôt
liever; eerder; tamelijk
autour
rond(om)
la série
de serie; de reeks
super
geweldig
arriver
aankomen; arriveren
confirmer
bevestigen
puis
dan
après
na
basculer
kantelen; omslaan
une saison
een seizoen
porter
dragen
une couleur
een kleur
total
totaal
l'an
het jaar
signer
(onder)tekenen
le contrat
het contract
professionnel
professioneel
l'équipe
het team
le côté
de kant; de zijde
notamment
vooral; bijvoorbeeld
petit
klein
depuis
sinds; vanaf
janvier
januari
le vin
de wijn
s'entraîner
trainen; oefenen
nouveau
nieuw
attendre
wachten; verwachten
l'impatience
het ongeduld
commencer
beginnen; starten
le vélo
de fiets
demi
half
regarder
kijken naar
en général
over het algemeen
la télé
de tv
aussi
ook
un jour
een dag
rêver
dromen
prendre
nemen
le milieu
het midden
relativement
relatief
d'abord
ten eerste
privilégier
voorkeur geven aan; bevoorrechten
la réussite
het succes
sacré ; sacrée
heilig; heilige
débuter
beginnen; debuteren
une transition
een overgang
le succès
het succes
logique
logisch
selon
volgens
quelqu'un
iemand
travailler
werken
beaucoup de
veel
les seins
de borsten
espérer
hopen
réussir
slagen (voor een examen)
souhaiter
wensen
la carrière
de carrière
pour l'instant ...
voor nu ...
un profil
een profiel
penser
denken
il faut
moeten
pour moi
voor mij
c'est possible
het is mogelijk
avant
voor
imiter
imiteren
double
dubbel
un devoir
een plicht; het huiswerk
tenir
houden
un rythme
een ritme
renforcer
versterken
compléter
voltooien
la sortie
de uitgang
une semaine
een week
une préparation
een voorbereiding; een mengsel (koken)
quand même
toch; desondanks; nog steeds
de rigueur
verplicht
la rigueur
de strengheid
sinon
anders
ensemble
samen
la façon
de manier; de wijze; de weg
aborder
aankaarten; aanpakken
la chose
het ding
assez
tamelijk; behoorlijk; vrij
sérieux
serieus
compter
tellen
accélérer
versnellen
tenter
proberen; pogen
briller
schijnen
beau; belle
prachtig
la performance
de uitvoering; het optreden
excellent
uitstekend
premier
eerste
grand
groot
le prix
de prijs

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen