Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Frankrijk en weer terug bent gereisd.
96 te leren woorden/zinnen
en fait
eigenlijk; in feite
la carte
de kaart
bleu
blauw
avec
met
une fois
eens, een keer
récupérer
herstellen
sous
onder
former
vormen
par exemple
bijvoorbeeld
exister
bestaan
aussi
ook
permettre
toestaan
aller
gaan
enseigner
onderwijzen; leren (aan iemand)
je peux
ik kan
le livre
het boek
les chaussures
de schoenen
vraiment
echt
plein
vol
national
nationaal
grâce à
dankzij
toucher
effect hebben op
rien
niets
du tout
helemaal
donc
dus
le mois
de maand
un mois
een maand
dernier
laatst(e)
forcer
dwingen
en plus ...
bovendien...
fidèle
trouw
frais
vers
tout
alles
la famille
de familie
ma famille
mijn familie
mon enfant
mijn kind
ici
hier
c'est tout
dat is alles
sans
zonder
utile
bruikbaar; nuttig
bonjour
goedemorgen; goedendag
je viens
ik kom
commander
bevelen
il faut
moeten
économique
economisch
prendre
nemen
pas cher
goedkoop
compter
tellen
normalement
normaal gesproken
voir
zien; snappen
je dois
ik moet ...
absolument
absoluut
voilà
alsjeblieft; kijk eens aan
maintenant
nu
sortir
uitgaan
l'argent
het geld; het zilver
tous
alle; iedereen
dépasser
overschrijden; overheen gaan
les jumeaux
de tweeling (mannelijk)
je voudrais ...
ik zou graag...
une histoire
een verhaal
les vacances
de vakantie
vivement les vacances !
laat de vakantie beginnen!
organiser
organiseren
bon
goed; lekker
partout
overal
réaliser
realiseren
petit à petit
stap voor stap; beetje bij beetje
ouais
ja; juist
penser
denken
Monsieur
meneer
content
tevreden; blij
sentir
ruiken; voelen; aanvoelen
pouvoir
kunnen; mogen
réussir
slagen (voor een examen)
économiser
sparen
assez
tamelijk; behoorlijk; vrij
offrir
aanbieden; geven
une semaine
een week
au bord de la mer
aan zee
la mer
de zee
encore
nog steeds; nog altijd; weer; opnieuw
préparer
voorbereiden
éviter
vermijden
beau; belle
prachtig
beaucoup de
veel
moins cher
goedkoper
cuisiner
koken
c'est comme ça
zo is het nu eenmaal
c'est moi !
ik ben het!
le doigt
de vinger
le transport
het transport
premier
eerste
deuxième
tweede
parce que
omdat
plus cher
duurder

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen