Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Groot-Brittannië en weer terug bent gereisd.
112 te leren woorden/zinnen
to form
vormen
right now
nu; momenteel
the country
het land
a world
een wereld
illegal
illegaal
to stand
staan
to become
worden
a way
een weg; een manier
to do
doen
over
over
a year
een jaar
many
veel (telbaar)
people
mensen
a reason
een reden
why?
waarom?
likely
waarschijnlijk
important
belangrijk
power
macht; kracht
central
centraal
successful
succesvol
to grow
groeien
because
omdat
a thing
een ding
inside
binnen
a mind
een geest; een gemoed
able
bekwaam
to feel
voelen
to think
denken; nadenken; vinden
to create
creëren; maken
a task
een taak
to provide
voorzien; ter beschikking stellen
safe
veilig; behouden
to relax
ontspannen
enough
genoeg
to make sense
zinnig zijn; ergens op slaan
sense
betekenis; bedoeling
trouble
probleem
honest
eerlijk
whatever
wat dan ook
to happen
gebeuren; plaatsvinden
never
nooit
to leave
vertrekken
anything
iets; niets (in vragen)
other
ander
to tell
vertellen; zeggen
to sound
klinken
enormous
enorm
a problem
een probleem
entirely
volledig; volkomen
unable
onbekwaam
when
wanneer; toen
sufficiently
voldoende
a feeling
een gevoel
possible
mogelijk
a defence
een verdediging
hope
hoop
to talk
praten
simple
simpel; gemakkelijk
to keep
houden
clear
helder
same
hetzelfde; dezelfde
time
tijd
a lift
een lift
to allow
toestaan
also
ook
afraid
bang
brave
dapper; moedig
to go
gaan
yet
nog
to know
weten; kennen
a scientist
een wetenschapper
quiet
stil
a room
een kamer
music
muziek
usually
gewoonlijk; normaal gesproken
kind
vriendelijk; soort
curious
nieuwsgierig
a chance
een kans
to avoid
vermijden; ontwijken
to need
nodig hebben; vereisen
attention
aandacht
powerful
machtig
to reflect
weerspiegelen
a period
een periode; een menstruatieperiode
a figure
een figuur; een getal
past
na; over; voorbij; vorig
ever
ooit
material
materiaal
to write
schrijven
to speak
spreken; praten
a phone
een telefoon
a surface
een oppervlak
rare
zeldzaam
major
groot
only
alleen
certain
zeker
to hold
houden
a promise
een belofte
a day
een dag
to work
werken
always
altijd
a school
een school
life
leven
online
online
around
rond
to train
trainen
a source
een bron
difficult
moeilijk; ingewikkeld
a moment
een moment
to find
vinden
to find out
ontdekken; erachter komen
more
meer

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen