Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Groot-Brittannië en weer terug bent gereisd.
129 te leren woorden/zinnen
a friend
een vriend; een vriendin
really?!
echt?!
to understand
begrijpen
why?
waarom?
a civilization
een beschaving
to say
zeggen
to hear
horen
pretty
aardig; behoorlijk; mooi
over
over
recent
recent
quite
vrij; nogal
male
mannelijk
the orientation
de oriëntatie
a job
een baan
many
veel (telbaar)
people
mensen
to doubt
twijfelen
young
jong
short
kort
a woman
een vrouw
kind
vriendelijk; soort
wrong
fout; mis
hope
hoop
public
openbaar; publiek
a toilet
een toilet
actually
eigenlijk
to work
werken
available
beschikbaar; vrij
a lift
een lift
when
wanneer; toen
literally
letterlijk
to dig
graven
a day
een dag
a feeling
een gevoel
a city
een stad
to surround
omringen
to feel
voelen
the ground
de grond
to contribute
bijdragen
anything
iets; niets (in vragen)
necessarily
noodzakelijkerwijs; per se
whereas
terwijl
a year
een jaar
a part
een deel
something
iets
to sound
klinken
different
verschillend
a season
een seizoen
to connect
verbinden
just
gewoon; slechts; alleen
to get
worden; krijgen
to find
vinden
to mark
markeren
water
water
a system
een systeem
the air
de lucht
to lock
op slot doen; vergrendelen
after
na
lunch
de lunch
to go
gaan
to see
zien
a problem
een probleem
to turn on
aanzetten; aandoen
a tap
een kraan; een tik
exactly
precies
to know
weten; kennen
to clean
schoonmaken
how much
hoeveel (ontelbaar)
a pet
een huisdier
tea
thee
a process
een proces
to suppose
veronderstellen
a flat
een appartement; een flat
a resource
een hulpmiddel
nice
leuk; fijn
to watch
kijken
quick
snel
otherwise
anders; zo niet
to grow
groeien
to come
komen; meekomen
to check
controleren; checken
tonight
vannacht
tomorrow morning
morgenochtend
a morning
een ochtend
once
eens; ooit
a week
een week
winter
winter
to walk
lopen
a mountain
een berg
a supply
een voorraad
because
omdat
everything
alles
food
eten, voedsel
difficult
moeilijk; ingewikkeld
a delivery
een bezorging
a farm
een boerderij
weather
weer
good
goed
enough
genoeg
to happen
gebeuren; plaatsvinden
a correlation
een correlatie
to deliver
bezorgen
main
hoofd-; belangrijkste
to wait
wachten
April
april
a way
een weg; een manier
October
oktober
slightly
lichtjes
a guest
een gast
total
totaal; compleet
a variety
een verscheidenheid
to bring
brengen; meenemen
an island
een eiland
everyone
iedereen
to attach
vastmaken
a word
een woord
long
lang
at home
thuis
to think
denken; nadenken; vinden
everybody
iedereen
a second
een seconde
to step
stappen
back
vorige; terug
a boat
een boot
I can't
ik kan niet
myself
mezelf; me
global
globaal
a planet
een planeet
the humanity
de mensheid

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen