Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Groot-Brittannië en weer terug bent gereisd.
155 te leren woorden/zinnen
ninth
negende; 9
September
september
a queen
een koningin
a set
een set
to break
breken
a record
een record; een plaat; een verslag
a grandmother
een grootmoeder
to become
worden
the UK
het VK
a head
een hoofd
many
veel (telbaar)
people
mensen
across
over; door; tegenover
the country
het land
to expect
verwachten
to celebrate
vieren
a moment
een moment
everybody
iedereen
a phone
een telefoon
an achievement
een prestatie
to achieve
volbrengen; presteren
just
gewoon; slechts; alleen
good
goed
time
tijd
genetic
genetisch
given
gegeven
a job
een baan
life
leven
an age
een leeftijd
twenty
twintig; 20
still
nog; nog steeds
around
rond
eighty
tachtig; 80
ninety
negentig; 90
to happen
gebeuren; plaatsvinden
never
nooit
to fight
vechten
a challenge
een uitdaging
denial
ontkenning
really?!
echt?!
anything
iets; niets (in vragen)
tight
strak; nauw
to manage
managen; leiden
why?
waarom?
an office
een kantoor
more
meer
sixty
zestig; 60
a year
een jaar
without
zonder
a chance
een kans
a change
een verandering
to run
rennen
the republic
de republiek
political
politiek
pressure
druk
a group
een groep
to seek
zoeken
to found
oprichten
nineteen
negentien; 19
a campaign
een campagne
new
nieuw
a system
een systeem
to argue
ruzieën
to harm
schaden
to say
zeggen
whole
heel
sense
betekenis; bedoeling
sort of
een soort van
democratic
democratisch
culture
cultuur
a reform
een hervorming
to think
denken; nadenken; vinden
a majority
een meerderheid
quite
vrij; nogal
last
laatste; vorige
a thing
een ding
serious
serieus; ernstig
to need
nodig hebben; vereisen
a crown
een kroon
particularly
speciaal; vooral
a monkey
een aap
a part
een deel
absolutely
absoluut
central
centraal
wrong
fout; mis
aside
opzij; terzijde
royal
koninklijk
a secret
een geheim
access
toegang
a million
een miljoen
a pound
een pond
money
het geld
politics
politiek
to buy
kopen
closed
gesloten; dicht
a door
een deur
also
ook
a problem
een probleem
to address
zich richten tot; adresseren
the popularity
de populariteit
ruling
heerschappij
a family
een familie; een gezin
to remain
blijven
a survey
een enquête
to find
vinden
to favour
bevoorrechten; liever hebben
to oppose
verzetten tegen
only
alleen
seventeen
zeventien; 17
to decide
besluiten; beslissen
to ask
vragen
a tourist
een toerist
outside
buiten
to be up
wakker zijn; opstaan
proud
trots
left
links
honest
eerlijk
nice
leuk; fijn
unusual
ongebruikelijk
unique
uniek
to make it
het halen
constitutional
grondwettelijk
to seem
lijken
a desire
een verlangen
entirely
volledig; volkomen
a choice
een keuze
despite
ondanks
the perception
de waarneming
to turn
draaien; afslaan
against
tegen
to talk
praten
a street
een straat
a meeting
een vergadering
to look
kijken
a look
een blik; een kijkje
look at that
kijk dat eens
a load
een lading; een last
an issue
een probleem
for example
bijvoorbeeld
gay
homo; homoseksueel
marriage
huwelijk
western
westelijk
a society
een samenleving
now
nu
including
inclusief
supreme
superieur; oppermachtig
a court
een rechtbank
quickly
snel
an opportunity
een mogelijkheid
to engage
betrekken
a discussion
een discussie
to count
tellen
to continue
doorgaan; voortzetten
to sit
zitten
small
klein

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen