Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Groot-Brittannië en weer terug bent gereisd.
158 te leren woorden/zinnen
to worry
zich zorgen maken
to think
denken; nadenken; vinden
anyone
wie dan ook; iemand
care
zorg
a shoe
een schoen
once
eens; ooit
to like
houden van; graag (iets doen)
a day
een dag
a year
een jaar
to be
zijn (werkwoord)
a little
een beetje
to go out
uitgaan
to wear
dragen (kleding)
hair
haar
bright
helder
an idea
een idee
to bring
brengen; meenemen
to own
bezitten; hebben
personal
persoonlijk
a sofa
een bank
to pick up
opnemen; ophalen
a guest
een gast
a disease
een ziekte
to carry
dragen
to make
maken
a sound
een geluid
a joke
een grap
to meet
ontmoeten
to remember
zich herinneren
late
laat
a second
een seconde
a minute
een minuut
to take
nemen
an effect
een effect
right now
nu; momenteel
a call
een telefoongesprek; een roep
an agency
een bureau
desperate
wanhopig
to qualify
kwalificeren
a position
een positie
to spend
uitgeven
to develop
ontwikkelen
a skill
een vaardigheid
a mission
een missie
to accomplish
bereiken; volbrengen
to drink
drinken
quick
snel
to miss
missen
a spot
een plek; een vlek
a dish
een gerecht
dry
droog
without
zonder
to leave
vertrekken
to destroy
vernietigen
an environment
een omgeving; een milieu
to roll
rollen
the waste
het afval
a tree
een boom
a rainforest
een regenwoud
to die
doodgaan; sterven
a towel
een handdoek
to prefer
de voorkeur geven aan; verkiezen; prefereren
normal
normaal
a friend
een vriend; een vriendin
to get
worden; krijgen
to go
gaan
nuts
noten
a brain
een brein; de hersenen
to fry
bakken; frituren
to hold
houden
to work
werken
information
informatie
to employ
in dienst nemen
a mother
een moeder
to see
zien
news
nieuws
an appointment
een afspraak
a morning
een ochtend
to quit
stoppen; ophouden
a door
een deur
a temperature
een temperatuur
to await
afwachten
outside
buiten
anywhere
overal
especially
vooral; voornamelijk
to sit
zitten
to spin
draaien
round
rond
a circle
een cirkel
until
tot
to have
hebben
fun
plezier; leuk
to talk
praten
into
in
to love
houden van; graag ... (met werkwoord)
to ride
rijden; berijden
media
media
to pay
betalen
to let
verhuren
to try
proberen; proeven
a murder
een moord
to eat
eten
in
in
to swallow
slikken
an operation
een operatie
a success
een succes
dead
dood (bijvoeglijk naamwoord)
around
rond
to run
rennen
a season
een seizoen
to start
starten
weak
slap; zwak
early
vroeg
last time
de laatste keer
a mom
een moeder
a dad
een vader
behind
achter
to want
willen
a school
een school
to come
komen; meekomen
a room
een kamer
to say
zeggen
goodbye
vaarwel; dag
open
open
to know
weten; kennen
to wake up
wakker worden
a night
een nacht
to tell
vertellen; zeggen
a plane
een vliegtuig
a crash
een ongeval
lucky
gelukkig
mad
boos; gek
people
mensen
to stay
blijven
at all
helemaal
to feel
voelen
about
over; van
confused
verward; in de war
everyone
iedereen
to understand
begrijpen
a word
een woord
a voice
een stem
to become
worden
face
een gezicht
to grow
groeien
an eye
een oog
green
groen
a pack
een verpakking; een pakket
a map
een kaart
to decide
besluiten; beslissen
to live
wonen; leven
to imagine
zich voorstellen; zich verbeelden
a surprise
een verrassing
by myself
in mijn eentje
to stop
stoppen
a kid
een kind
right
goed; juist
scared
bang

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen