Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Groot-Brittannië en weer terug bent gereisd.
120 te leren woorden/zinnen
to win
winnen
a friend
een vriend; een vriendin
people
mensen
famous
beroemd
a book
een boek
a century
een eeuw
also
ook
ridiculous
belachelijk
to think
denken; nadenken; vinden
clever
slim; knap
why?
waarom?
Earth
aarde
intelligent
intelligent
a person
een persoon
to need
nodig hebben; vereisen
to help
helpen
something
iets
basic
basis-; fundamenteel
a decade
een decennium
good
goed
just
gewoon; slechts; alleen
to say
zeggen
important
belangrijk
a thing
een ding
a man
een man
more
meer
ever
ooit
to prepare
voorbereiden; bereiden
to allow
toestaan
born
geboren
eighteen
achttien; 18
eighty
tachtig; 80
poor
arm; slecht
a family
een familie; een gezin
left
links
a school
een school
a team
een team
a university
een universiteit
to spend
uitgeven
a year
een jaar
educational
educatief
to talk
praten
small
klein
a way
een weg; een manier
a town
een stadje
over
over
almost
bijna
to imagine
zich voorstellen; zich verbeelden
central
centraal
nineteen
negentien; 19
thirty
dertig; 30
when
wanneer; toen
late
laat
forty
veertig; 40
a view
een uitzicht
nice
leuk; fijn
now
nu
to address
zich richten tot; adresseren
a part
een deel
to live
wonen; leven
to try
proberen; proeven
to build
bouwen
a relationship
een relatie
hope
hoop
to get
worden; krijgen
other
ander
to understand
begrijpen
yet
nog
effort
inspanning; moeite
often
vaak; regelmatig
successful
succesvol
to suggest
voorstellen
to sound
klinken
entirely
volledig; volkomen
common
gemeenschappelijk; gewoon
sense
betekenis; bedoeling
to remember
zich herinneren
someone
iemand
a name
een naam
to listen
luisteren
to want
willen
a success
een succes
to come
komen; meekomen
a price
een prijs
to tell
vertellen; zeggen
wrong
fout; mis
especially
vooral; voornamelijk
generally
gewoonlijk; meestal
to forget
vergeten
advice
advies
really?!
echt?!
culture
cultuur
sure
zeker
science
wetenschap
a theory
een theorie
a prison
een gevangenis
quite
vrij; nogal
a trip
een reis
a character
een karakter; een personage
simple
simpel; gemakkelijk
how much
hoeveel (ontelbaar)
to show
laten zien
knowledge
kennis
the truth
de waarheid
tiny
heel klein
effective
effectief
a world
een wereld
a side
een kant; een zijde
never
nooit
enough
genoeg
to feel
voelen
unfortunately
helaas
simply
simpelweg
to wait
wachten
art
kunst
to change
veranderen
a mind
een geest; een gemoed
only
alleen
love
liefde
a heart
een hart

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen