Lesoverzicht

Duik nu deze les in en binnen 5 minuten voelt het al alsof je naar Groot-Brittannië en weer terug bent gereisd.
105 te leren woorden/zinnen
a little
een beetje
to do
doen
a number
een getal; een nummer
a key
een sleutel
a thing
een ding
wrong
fout; mis
to see
zien
how many
hoeveel (telbaar)
many
veel (telbaar)
after
na
a video
een video
to answer
antwoorden
to cost
kosten
a design
een ontwerp
to run
rennen
a group
een groep
more
meer
a budget
een budget
a way
een weg; een manier
to reduce
verminderen; beperken
a customer
een klant
to suppose
veronderstellen
I could
ik zou kunnen
bad
slecht
actually
eigenlijk
a program
een programma
over
over
next
volgende
a year
een jaar
how much
hoeveel (ontelbaar)
cheaper
goedkoper
to come
komen; meekomen
a course
een gang (van zaken); een koers
to think
denken; nadenken; vinden
able
bekwaam
a discount
een korting
a little bit
een klein beetje
two thousand
2000
a deal
een overeenkomst; een deal
hope
hoop
few
weinig
main
hoofd-; belangrijkste
to notice
merken; opmerken
first
eerste; 1
a sound
een geluid
to make up
het goedmaken
to show
laten zien
just
gewoon; slechts; alleen
a game
een spel; een wedstrijd
a second
een seconde
to forget
vergeten
small
klein
a step
een stap
too much
te veel
away
weg
time
tijd
to mean
betekenen; bedoelen
only
alleen
a half
een helft
a loss
een verlies
money
het geld
third
derde; 3
perhaps
misschien; wellicht
trade
handel
weak
slap; zwak
easy
gemakkelijk
push
duwen
now
nu
to look
kijken
when
wanneer; toen
right
goed; juist
just a little
een beetje maar
good
goed
a price
een prijs
twelve
twaalf; 12
people
mensen
one hundred
100
still
nog; nog steeds
high
hoog
to book
boeken
a date
een datum; afspraakje
forty
veertig; 40
to want
willen
an idea
een idee
a website
een website
to recommend
aanbevelen
sixty
zestig; 60
to provide
voorzien; ter beschikking stellen
really?!
echt?!
every
elke
a day
een dag
absolute
absoluut
nice
leuk; fijn
a difference
een verschil
costs
kosten
to make it
het halen
twenty
twintig; 20
to go
gaan
ahead
voorop; voor (sport)
excellent
uitstekend
a version
een versie
to end
eindigen; beëindigen
huge
enorm
always
altijd
sure
zeker

Zoek naar #content die je leuk vindt

Leer over jouw passies te spreken
Bekijk video's
48.000+ video's van moedertaalsprekers
Leer de woorden
Wij leren je de woorden uit de video's
Chat met MemBot
Oefen het spreekvaardigheid met onze AI-taalpartner
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen
Het geheime sausje van Memrise
Leren
Woorden onthouden
Onderdompelen
Mensen begrijpen
Het geheime sausje van Memrise
Communiceren
Begrepen worden door anderen